dnes je 13.4.2024

Input:

Nejvyšší správní soud k otázce staveb nově nevyžadujících rozhodnutí stavebního úřadu a povinnosti dokončit řízení o jejich odstranění

14.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V rozsudku ze dne 7.2.2018, čj. 6 As 312/2017 - 98, dostupném na www.nssoud.cz, se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou staveb, které v důsledku novely přestaly pro svou realizaci vyžadovat rozhodnutí či opatření stavebního úřadu (např. záměry uvedené v ust.§ 79 odst. 2 stavebního zákona), avšak je o nich v době účinnosti novely vedeno řízení o odstranění.

V posuzovaném případě vedl stavební úřad od roku 2012 řízení o odstranění stavby VTL přípojky plynu, neboť bylo zrušeno předmětné stavební povolení. Konečným rozhodnutím v této věci, a tedy i rozhodnutím, které posuzoval Nejvyšší správní soud, bylo rozhodnutí magistrátu, podle nějž se odstranění stavby nenařizuje. Důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že v mezidobí nabyla účinnosti novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb., podle které již stavba VTL plynovodu stavební povolení nevyžadovala. Dle magistrátu tedy skutečnost, že v daném případě bylo stavební povolení zrušeno, již po novele nebylo možno považovat za důvod pro zahájení a tedy ani vedení řízení o

Nahrávám...
Nahrávám...