dnes je 26.6.2022

Input:

Několik příkladů k dalšímu využití elektrických topných kabelů

29.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 Několik příkladů k dalšímu využití elektrických topných kabelů

Ing. Karel Dvořáček

Elektrické topné kabely a teplá užitková voda

Jedním z velmi důležitých oborů technických zařízení budov (dále jen TZB) je příprava a rozvod teplé užitkové vody (dále jen TUV). Zvláště velký problém je udržení teploty vody v rozvodech, pokud zdroj TUV není přímo u místa odběru. Zde se obvykle uplatňuje cirkulační okruh TUV, který má zajistit minimalizaci ztrát vody (odtáčením vychladlé vody z potrubí) a snížila se energetická náročnost (například na znovuohřev potrubí). Toto je původní, klasické řešení, náročné na prostor, náročné i z hlediska energetického a svojí podstatou může obsloužit pouze hlavní stoupací rozvod TUV a již nikoliv odbočky k vodovodním kohoutům, které velmi často jsou dlouhé i několik metrů (toto platí především pro objekty s nepravidelným rozložením odběrných míst v jednotlivých podlažích). U některých typů ohřevu, například u elektrického akumulačního pro rodinné domky, se toto ani provádět nedalo.

Tato záležitost byla do počátku osmdesátých let brána vlastně jenom jako technický problém, po tomto období se ukázalo i jisté zdravotní riziko, způsobené nedostatečně teplou vodou v rozvodech, zvláště z trubek z plastu. Tímto rizikem byl výskyt mikroorganizmu Legionely.

Co je vlastně Legionela ?

Mikroorganizmus Legionela byla objevena v souvislosti s vypuknutím pneumonie mezi účastníky sjezdu legionářů ve Philadelphii v roce 1976, i když jako „rickettsia-like” bakterie byla popsána již v roce 1943.

V současné době je známo 47 druhů rodu Legionella, nejznámějším a také nejčastějším původcem onemocnění u člověka je druh Legionella pneumphila, u kterého bylo zatím popsáno 16 sérotypů. Jsou přítomné jak ve vodách povrchových, tak i průmyslových, často se vyskytují v chladicích věžích. Díky své odolností vůči chloru nejsou legionely odstraněny v úpravnách pitné vody, procházejí do potrubní sítě, z ní do domovních rozvodů, kde se pak mohou v teplé vodě pomnožit a kolonizovat celý domovní rozvod. Bylo prokázáno, že v PE-potrubí se legionela množí mnohem rychleji než v potrubí ocelovém.

Legionela je častou příčinou nejen nozokomiálních infekcí, ale i infekcí komunálně získaných. Počet případů legionelóz neustále vzrůstá. Celkový počet případů v Evropě se letech 1993 – 1998 pohyboval mezi 1161 až 1563 případy.

Kdo je nejvíce ohrožen legionelou ?

Predispozicí pro onemocnění je zejména imunosuprese, až již jako součást léčby nebo projev onemocnění například u pacientů se syndromem AIDS. Více ohroženými jsou pacienti s chronickou obstrukční plicní chorobou, s karcinomem plic, kardiaci, silní kuřáci, pacienti s renálním či multiorgánovým selháním a starší osoby. K infekci může dojít jednak vdechnutím vody z aerosolu (sprchování, vodní fontán y, zavlažovací zařízení rozstřikující vodu, chladicí věže, zvlhčovače vzduchu) nebo aspirací kontaminované pitné vody při pití.

Opatření na eliminaci rizika onemocnění.

Jak je z výše uvedeného patrno nelze v případě výskytu Legionely spoléhat na stanardní úpravu vody prováděnou ve vodárnách chlórem. Prokázaná ochrana, způsob jak likvidovat tyto mikroorganizmy je tepelná úprava této vody, neboť je prokázáno, že je teplota 60 °C již likviduje. Z toho lze vyvodit důležitost alespoň občasného prohřátí zásoby TUV nad tuto teplotu. U klasických rozvodů TUV s cirkulací je toto možné

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...