dnes je 1.3.2024

Input:

Nosné konstrukce železobetonové monolitické a montované

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2
Nosné konstrukce železobetonové monolitické a montované

NOSNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ

Výška objektu a výška podlaží

Historicky lze dedukovat, že skeletové konstrukční systémy se postupně vyvinuly z dřevěných rámových konstrukcí, v průběhu času pak začaly převažovat před ocelovými. Hlavním důvodem tady byla a zůstává výrazně vyšší požární odolnost železobetonových skeletů, které při vhodně voleném krytí ocelových vložek betonem mohou vyhovět bez dalších úprav nejvyšším požadavkům na odolnost proti požáru.

Vzhledem k tomu, že podle výsledku výpočtu lze velmi variabilně uspořádat úpravu výztužné oceli, která přebírá především tahové účinky od vnějších zatížení, lze poměrně vhodně upravovat tvary a profily železobetonových prvků. Konkrétní požadavky na uspořádání výztuže v betonu se řídí normou ČSN EN 1992-1-1.

U jednotlivých staveb s málo se opakujícími prvky se zejména s ohledem na pokročilý rozvoj a nabídku bednicích systémů uplatňuje nejčastěji provádění železobetonových skeletů z monolitického betonu. Mimo jiné lze při monolitickém provádění důsledně uplatnit statické propojování jednotlivých nosných prvků (desky, sloupy, průvlaky, ztužidla, stěny) a tím lze omezit rozměry jednotlivých konstrukčních prvků.

Proti těmto výhodám stojí též řada nevýhod. Provádění monolitické konstrukce znamená zdržení v tempu výstavby a vyžaduje značnou náročnost při sestavení bednění. Kvalita betonáže, jak z hlediska uložení výztuže, tak dodržení optimálních podmínek při hutnění, tuhnutí, tvrdnutí apod., je na staveništi obtížněji dosažitelná než ve stabilních výrobnách.

Další nevýhodou monolitických nosných konstrukcí je malá variabilita z hlediska možnosti dodatečných úprav, jako jsou přídavná zařízení, zatížení s vestavbou jeřábových drah, stejně jako dodatečné průchody a otvory pro různá vedení potrubí aj.

Pokud nejsou dopředu vyřešeny důsledně dilatace, může být problémem i dodatečná potřeba zvětšení staveb s monolitickým nosným skeletovým systémem.

Bourání monolitických železobetonových skeletů

Je třeba dodat, že i bourání monolitických železobetonových skeletů je značným problémem a další využitelnost vybouraného materiálu je problematická, neboť recyklace železobetonu je obtížná a energeticky velmi náročná. Zde snad jen poznámka, cca před 30 lety byly v tehdejším Sovětském svazu uskutečněny některé poměrně nadějné pokusy o rozrušení betonu chemickou cestou postřikem

Nahrávám...
Nahrávám...