dnes je 5.2.2023

Input:

Nová zelená úsporám – třetí výzva

22.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

„Nová zelená úsporám“ je název dotačního programu, který navazuje na dřívější úspěšný program v oblasti ochrany životního prostředí s názvem „Zelená úsporám“. Program Nová zelená úsporám běží už od roku 2014. Během této doby bylo Státním fondem životního prostředí ČR přijato již téměř 21 tisíc žádostí s požadavkem podpory 4,8 miliardy korun, vyplacená podpora je aktuálně téměř 1,2 miliardy korun u 8 754 žádostí na energeticky úsporné renovace rodinných a bytových domů. V současné době již v rámci programu Nová zelená úsporám probíhá příjem žádostí, a to např. na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů i bytových domů v Praze (zateplení a jiná opatření), na výstavbu nízkoenergetických rodinných domů a na efektivní využívání zdrojů energie (výměny kotlů, instalace tepelných čerpadel, fotovoltaika apod.).

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Další kontinuální výzvu (tzn. že příjem žádosti není časově omezen) v rámci programu Nová zelená úsporám, zaměřenou primárně na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR dne 21. 11. 2016.

V rámci nové výzvy má být přerozděleno 100 milionů korun. Dotace mohou být poskytnuty na výstavbu bytových domů s nízkou energetickou náročností kdekoliv na území ČR, a to ve formě fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části hodnoceného bytového domu. Další oblastí, ve které mohou být v rámci této, třetí výzvy, podávány žádosti, je výstavba tzv. zelených střech. Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody). Na zelené střechy může být poskytnuta dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy. Poslední

Nahrávám...
Nahrávám...