dnes je 21.5.2024

Input:

Nové nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu

8.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer - příručka Školení bezpečnosti práce a požární ochrany (www.dashofer.cz/produkt/skoleni-bezpecnosti-prace-a-pozarni-ochrany-sbp)

Od 1. ledna 2011 platí nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Seznamte se se změnami, které nařízení vlády přináší a s důvody nové právní úpravy.

Dosavadní podzákonná právní úprava
Do roku 2010 byly evidence a hlášení úrazů, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu upraveny nařízením vlády č. 494/2001 Sb., které bylo vydáno k provedení starého zákoníku práce č. 65/1965 Sb.  Do doby vydání nového prováděcího předpisu k ust. § 105 odst. 7 k novému zákoníku práce č. 262/2006 Sb., umožňovalo ustanovení § 394 odst. 1 písm. c) citovaného zákoníku práce přechodně postupovat podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Tato právní situace sice umožňovala přechodné použití původního nařízení vlády, ale jeho aktualizace, resp. novelizace byla vyloučena, protože se opíralo o zrušené zmocnění ve zrušeném zákoníku práce č. 65/1965 Sb.

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. nebylo tedy možné novelizovat a aktuální změny, které tato oblast právní úpravy vyžadovala, bylo možné provést jen novým nařízením vlády.

Důvody nové právní úpravy
Za dobu devíti letech, kdy bylo aplikováno nařízení vlády č. 494/2001 Sb., vyvstala potřeba zpřesnění statistických sledování, navazujících na evropské předpisy, zejména na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na Evropskou statistiku pracovních úrazů (ESAW), obsahující soubor ukazatelů, každoročně v členských zemích zjišťovaných, a

Nahrávám...
Nahrávám...