dnes je 25.9.2022

Input:

Nové podnikové normy energetiky stanovující technické požadavky na elektroměrové rozváděče a kabelové rozvodné skříně

21.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6 Nové podnikové normy energetiky stanovující technické požadavky na elektroměrové rozváděče a kabelové rozvodné skříně

Václav Macháček

Dnem 1. ledna 2016 vstoupily v platnost podnikové normy energetiky - PNE 35 7000 Distribuční rozváděče nízkého napětí – Kabelové rozvodné skříně a PNE 35 7030 Rozváděče nízkého napětí – Elektroměrové rozváděče. Jedná se o první vydání těchto norem. Uvedené normy byly zařazeny do plánu tvorby podnikových norem energetiky pro rok 2015 zejména na základě požadavku energetických rozvodných společností ČEZ a E.ON.

Základním podkladem pro řešení obou norem byla ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 a dále příslušné specifické normy. Z hlediska rozváděčů pro veřejné distribuční sítě – kabelových rozvodných skříní to jsou ČSN EN 61439-5:2011 a ČSN EN 61439-5 ed. 2 ze září 2015. Z hlediska standardních elektroměrových rozváděčů – rozváděčů přístupných laické obsluze a určených k provozování laiky norma ČSN EN 61439-3 ze října 2012. Pro specielní elektroměrové rozváděče (rozváděče pro nepřímé měření o jmenovitém proudu vyšším jak 250 A) u nichž se nepředpokládá ovládání a provozování laiky, pak norma ČSN EN 61439-2 ed. 2 z května 2012.

Norma PNE 35 7000 stanovuje základní technické a bezpečnostní požadavky pro řešení, provedení, ověřovací zkoušky a montáž kabelových rozvodných skříní (venkovních distribučních rozváděčů) používaných v distribuční soustavě

Nahrávám...
Nahrávám...