dnes je 2.12.2023

Input:

Novela správního řádu k systémové podjatosti

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.1
Novela správního řádu k systémové podjatosti

Mgr. Martina Pavelková

Dne 1. 11. 2018 nabývá účinnosti novela správního řádu č. 176/2018 Sb., která byla vyhlášená ve Sbírce zákonů dne 16. 8. 2018 pod č. 88.

V § 14 byl vložen nový odstavec 2, který se týká otázky systémové podjatosti úřední osoby. Podle nového ustanovení úřední osoba není vyloučena z projednávání věci, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.

Tomu lze rozumět tak, že pro vyloučení úřední osoby nepostačí dát do souvislosti podezření o její podjatosti pouze s jejím zaměstnaneckým či služebním poměrem. Riziko systémové podjatosti je nutno posuzovat individuálně a dle okolností konkrétního případu, nikoli jej bez dalšího vyvozovat ze zaměstnaneckého či služebního poměru.

Z důvodové zprávy pak vyplývá, že cílem nové právní

Nahrávám...
Nahrávám...