dnes je 9.6.2023

Input:

Novela stavebního zákona – prokazování vlastnického práva (§ 184a)

24.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. 6. 2017 schválila Poslanecká sněmovna návrh velké novely stavebního zákona, který jí byl předtím dne 7. 6. 2017 navrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Prezident ČR podepsal novelu dne 13. 7. 2017. Předpokládaný termín účinnosti tohoto rozsáhlého novelizačního zákona, který společně se stavebním zákonem novelizuje dalších 43 právních předpisů, je 1. 1. 2018. V tomto textu budou představeny změny týkající se prokazování vlastnického práva v řízeních vedených stavebním zákonem.

Stavební zákon v dosavadním znění upravuje způsob prokazování vlastnického práva anebo práva provést stavbu u každého typu řízení zvlášť. Dle současné právní úpravy předkládá žadatel v územním řízení doklad prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu, nelze-li tyto údaje ověřit z katastru nemovitostí. U žádosti o vydání stavebního povolení jsou požadavky takřka totožné s tím rozdílem, že doklad o právu provést stavbu (např. jednostranné prohlášení) nestačí, tzn. že pokud žadateli nesvědčí vlastnické

Nahrávám...
Nahrávám...