dnes je 22.4.2024

Input:

Novela stavebního zákona –územně analytické podklady a územní studie (§ 25 a násl.)

23.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové úpravy se dočkala také část stavebního zákona upravující územně plánovací podklady, a to konkrétně územně analytické podklady a územní studie. Územně analytické podklady zajišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a jsou jedním z hlavních zdrojů informací o území při pořizování územně plánovací dokumentace.

Dosud pořizovaly územně analytické podklady obce a kraje, nově bude tyto podklady na celostátní úrovni pořizovat také Ministerstvo pro místní rozvoj. V důvodové zprávě je k tomuto ustanovení uvedeno, že při pořizování územně analytických podkladů bude ministerstvo přebírat údaje od krajských úřadů, aby navrhované ustanovení nevyvolávalo nové náklady poskytovatelům údajů. Nové je také ust. § 27 odst. 3, podle kterého jsou údaje o území poskytovány v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění. Grafická část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Příslušné ustanovení rozšiřuje rovněž použití těchto údajů, a to pro činnost orgánů veřejné správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie. Původně mohly být územně analytické podklady využity pouze pro územně plánovací činnost. Toto ustanovení bylo novelizováno již zákonem č. 194/2017 Sb., velká novela stavebního zákona pouze vypustila původní úpravu poskytování údajů (odst. 4). Důležitým momentem novely stavebního zákona v části týkající se územně analytických podkladů je upravení lhůty pro jejich úplnou aktualizaci ze dvou na čtyři roky (ust. § 28 odst. 1). Důvodem prodloužení lhůty pro úplnou aktualizaci těchto údajů je to, že v současnosti je kladen důraz na průběžné aktualizace spojené s doplňováním územně analytických podkladů ihned po vzniku nových údajů o území. Pracná úplná aktualizace spojená s ověřováním dat a aktualizací rozborů tedy dle zákonodárce postačí jedenkrát za čtyři roky.

 

Změny novela přinesla také u územních studií, kterým jsou věnována ust. § 30 stavebního zákona. Podle odst. 4 může nově pořizovatel v zadání územní studie stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady. Dle důvodové zprávy vedla zákonodárce k této úpravě skutečnost, že ne vždy má příslušný

Nahrávám...
Nahrávám...