dnes je 23.5.2024

Input:

Novela stavebního zákona – zkrácený postup pořízení změny územního plánu (§ 55a – 55b)

9.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti územního plánování novela zavádí zcela nový postup pro pořízení změny územního plánu, který bude představovat alternativní možnost pořízení změny územního plánu vedle postupu tradičního. Využití zkráceného postupu předpokládá zákonodárce zejména u „nekonfliktních“ a ne příliš složitých změn nevyžadujících zpracování variant řešení, u kterých k projednání postačí procesně jednodušší, a tedy i časově ekonomičtější přistup.

Zkráceného postupu je možné po novele využít také u aktualizací zásad územního rozvoje a změn regulačních plánu. Zkrácený postup pořízení změny územního plánu upravuje stavební zákon v novelizovaném znění v ust. § 55a a 55b.

Zkrácený postup pořízení změny územního plánu

Zkrácený postup pořízení změny územního plánu zpracování zadání a jeho schválení zastupitelstvem. Prvním úkonem tohoto zkráceného postupu je rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny a jejím obsahu v takové podobě, aby ihned po tomto rozhodnutí mohlo následovat zpracování návrhu. Již před prvním rozhodnutím zastupitelstva o pořízení změny musí být zpracován návrh jejího obsahu na takové úrovni, aby k němu mohly vydat stanoviska orgán ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny a krajský úřad podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, čímž dojde k ověření, že návrh nevyžaduje zpracování variant řešení, a je tedy možné zkráceného postupu využít. Pokud rozhoduje zastupitelstvo o pořízení změny zkráceným postupem na návrh třetí osoby, zajišťuje zpracování uvedených podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva tato třetí osoba. Podrobnosti návrhu na pořízení změny zkráceným postupem stanoví stavební zákon v ust. § 55a odst. 2. Pokud by z uvedených stanovisek k návrhu na pořízení změny vyplynul požadavek na zpracování variant řešení, nelze změnu pořídit zkráceným postupem.

Rozhodnutí

Na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, příp. na základě zprávy o uplatňování územního plánu, ze které výslovně vyplyne pořízení změny zkráceným postupem, zajistí

Nahrávám...
Nahrávám...