dnes je 26.3.2023

Input:

Novela stavebního zákona – změna stavby před dokončením (§ 118)

16.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úpravami prošel v rámci velké novely stavebního zákona také institut změny stavby před dokončením upravený v ust. § 118 stavebního zákona.

Nejdůležitější úpravou, kterou novela v této části přináší, je nový odst. 7 vymezující tzv. „nepodstatné odchylky“, jejichž provedení nevyžaduje předchozí projednání v řízení. Takovýto postup sice umožňoval stavební zákon i doposud, ale pojem „nepodstatné odchylky“ nijak nedefinoval. Pokud si jej tedy stavebník vyložil při provádění stavby jinak, než by učinil stavební úřad, mohl při kolaudaci po předložení dokumentace skutečného provedení zjistit, že dle stavebního úřadu se o nepodstatné odchylky nejedná, tzn. že stavba byla provedena v rozporu s vydaným povolením, což představuje důvod pro zahájení řízení o jejím odstranění. V praxi tak byly „pro jistotu“ projednávány v řízení o změně stavby před dokončením i drobné změny, které by v rámci postupu dle ust. § 121 stavebního zákona samostatné projednání před jejich provedením obecně nevyžadovaly.

Dle ust. § 118 odst. 7 se tedy nyní za nepodstatnou odchylku považuje taková změna, kdy se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se do

Nahrávám...
Nahrávám...