dnes je 31.3.2023

Input:

Novela stavebního zákona – změna zákona o ochraně přírody a krajiny

11.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším z měněných zákonů je rovněž zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. K nejdůležitějším změnám v tomto zákoně dochází v části týkající se kácení dřevin, ochrany rostlin a živočichů a NATURY 2000, konkrétně kompenzačních opatření.

S ohledem na požadavek na zjednodušení a zrychlení projednávání stavebních záměrů bylo upraveno, že ke kácení dřevin ve vyjmenovaných řízeních dle stavebního zákona „postačí“ závazné stanovisko, s tím, že povolení ke kácení dřevin bude následně vydávat stavební úřad jako jeden z výroků svého rozhodnutí. Co se týče ochrany živočichů a rostlin, novela upravila situaci, kdy se výskyt zvláště chráněného druhu rostliny či živočicha zjistí až v průběhu řízení dle stavebního zákona. V takovém případě může stavební úřad vydat rozhodnutí na základě závazného stanoviska orgánu příslušného k povolení

Nahrávám...
Nahrávám...