Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s novelizací stavebního zákona byly novelizovány rovněž prováděcí vyhlášky, a to i vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Novelizační vyhláška č. 13/2018 Sb. nabyla  účinnosti dne 29. 1. 2018.

Novelou byly nejprve v rámci úvodních ustanovení doplněny nové definice. Urbanistickou kompozicí se rozumí cílevědomá skladba vybraných prostorů, částí urbánních a krajinných prvků za účelem vytváření a ochrany jejich vzájemných harmonických vztahů, například pohledových horizontů, panoramatu, urbanistických a pohledových os, průhledů, dominant, přiměřeného měřítka a proporcí. V reakci na novou úpravu

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Stavební klub profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@stavebniklub.cz
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: