dnes je 4.10.2022

Input:

Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s novelizací stavebního zákona byly novelizovány rovněž prováděcí vyhlášky, a to i vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Novelizační vyhláška č. 13/2018 Sb. nabyla  účinnosti dne 29. 1. 2018.

Novelou byly nejprve v rámci úvodních ustanovení doplněny nové definice. Urbanistickou kompozicí se rozumí cílevědomá skladba vybraných prostorů, částí urbánních a krajinných prvků za účelem vytváření a ochrany jejich vzájemných harmonických vztahů, například pohledových horizontů, panoramatu, urbanistických a pohledových os, průhledů, dominant, přiměřeného měřítka a proporcí. V reakci na novou úpravu stavebního zákona je v § 2 definováno také úplné znění územně plánovací dokumentace (dříve praxí označováno jako právní stav) a pro potřeby územně plánovací činnosti strojově čitelný formát.

Ke změnám došlo v ust. § 4 upravujících obsah územně analytických podkladů, kde byl např. rozšířen obsah územně analytických podkladů o údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území, další důležité dostupné informace a případně data

Nahrávám...
Nahrávám...