dnes je 15.7.2024

Input:

Novela zákona o zemědělském půdním fondu

23.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident republiky podepsal dne 1. 6. 2016 novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Účinnosti tato novela nabude patnáctým dnem po vyhlášení ve sbírce.

Dle důvodové zprávy tohoto předpisu je účelem novely projednat některá doporučení senátu vznesená při projednání předešlé velké novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která nabyla účinnosti na počátku roku 2015. Jako stěžejní cíle novely její důvodová zpráva uvádí zjednodušení výstavby rodinných domů na zastavitelných plochách a harmonizaci povinností veřejnoprávních korporací hradit za odnětí ze zemědělského půdního fondu odvody při výstavbě dopravní infrastruktury (dosud byl od úhrady odvodů za odnětí půdy při realizaci pozemních komunikací osvobozen pouze stát a nikoliv obce a kraje). Posledním bodem novely dle důvodové zprávy je osvobození od úhrady odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu rovněž veřejně prospěšných staveb.

Co se týče rodinných domů, původní návrh novely byl koncipován tak, že souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu by nebylo potřeba na pozemcích, které jsou ve schválené územně plánovací dokumentaci uvedeny jako plochy pro bydlení (dle stávající platné úpravy nebylo

Nahrávám...
Nahrávám...