dnes je 25.5.2024

Input:

Novelizace vyhlášky 503/2006 Sb.

14.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s velkou novelou stavebního zákona došlo v posledních měsících také k novelizaci prováděcích vyhlášek, mezi nimi i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Novelizační vyhláška č. 66/2018 Sb. byla ve sbírce vyhlášena dne 20. 4. 2018.

Ustanovení vyhlášky o jednotlivých žádostech byla aktualizována s ohledem na nové typy řízení ve stavebním zákoně (např. žádost o vydání společného povolení), ale také na změny ve vyhlášce o dokumentaci staveb. Četných změn doznala také některá ustanovení upravující jednotlivé typy rozhodnutí. Např. ustanovení o obsahu územního rozhodnutí reagují na nově vydávaná závazná stanoviska úřadů územního plánování a na nový typ územního rozhodnutí vydávaného pro soubor staveb v areálu jaderného zařízení. V ust. § 9 odst. 5 je s ohledem na změny ve zvláštních právních předpisech

Nahrávám...
Nahrávám...