Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb.

8.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě velké novely stavebního zákona dalších právních předpisů (zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), účinné od 1. 1. 2018, přistoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj také k novelizaci prováděcích vyhlášek.

Dne 29. 1. 2018 vyšla ve sbírce vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Srovnávací text vyhlášky je dostupných na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

V úvodních ust.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Stavební klub profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@stavebniklub.cz
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: