dnes je 9.6.2023

Input:

Nový zákon o veřejných zakázkách uveřejněn ve sbírce

5.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 29. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účinnosti nabude ještě tohoto roku, a to dne 1. 10. 2016.

V podobě, v jaké byl návrh nového zákona předložen dne 27. 10. 2015 poslanecké sněmovně, byl předmětem mnoha pozměňovacích návrhů poslanců (medializován např. neúspěšný návrh, který měl znemožnit účast v soutěžích takovým firmám, v nichž vlastní nejméně desetiprocentní podíl člen vlády), a také jednoho pozměňovacího návrhu senátu.

Několika z nich bylo v průběhu legislativního procesu vyhověno, jako např. návrhu na zavedení „kauce“ ve výši 10.000,- Kč za podnět k antimonopolnímu úřadu, která propadne v případě zjištění, že se jednalo o podnět neoprávněný. K vydání došlo v krátké době od uplynutí lhůty pro transpozici unijních směrnic (18. 4. 2016). Po nabytí účinnosti nového zákona lze vzhledem k jeho rozsahu a tedy i nárokům na osvojení nové úpravy ze strany zadavatelů předpokládat po určitou dobu pokles vypisovaných zakázek.

Nový zákon obsahuje téměř o 100 paragrafů více než ten stávající, což je kritizováno z řad opozičních poslanců. Zcela nově je pojata jeho struktura, která má umožnit snazší orientaci v textu. Dále zákon předpokládá dle stránek Ministerstva pro místní rozvoj možnost průběžných změn a větší flexibilitu v reakci na průběh zadávacího řízení. Zatímco limit pro zakázky malého rozsahu zůstává stejný jako doposud (dva a šest miliónů korun), dochází k významnému posunu hranice pro možnost využití zjednodušeného podlimitního řízení, a to na předpokládanou hodnotu zakázky ve výši 50.000.000,- Kč. To se netýká veřejných zakázek na stavební práce. Kromě toho má být dle Ministerstva pro

Nahrávám...
Nahrávám...