dnes je 5.2.2023

Input:

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

11.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který je nyní ve fázi mezirezortního připomínkového řízení.

Sama ministryně dle informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj k tomuto návrhu uvádí, že by se mělo jednat o předpis, který je přehledný a uživatelsky přívětivý pro všechny zadavatele a který napomůže zjednodušení administrace zadávacích řízení (viz http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Novy-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-v-mezirezortu-dalsi-krok-k-vy ). Na stránkách ministerstva je kromě toho také uvedeno, že po připomínkovém řízení by měl být návrh zákona předložen vládě v průběhu června 2015, a účinnosti by měl nabýt nejpozději 18. 4. 2016. Návrh zákona, včetně ostatních průvodních dokumentů, lze nalézt na stránkách Hospodářské komory ČR: http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/74-15-navrh-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-t-15-5-2015.aspx.

Nový zákon má problematiku veřejných zakázek a koncesí upravovat komplexně. Souviset má mimo jiné i s přijetím tří nových evropských směrnic v oblasti veřejných zakázek (duben 2014), které mají být promítnuty do českého právního řádu právě do dubna 2016. Dle předkládací zprávy jsou návrhem tedy nově upravována zejména pravidla pro zadávání veřejných zakázek a s tím související povinnosti dodavatelů, zvláštní důvody pro ukončení smluv na veřejné zakázky, zvláštní podmínky fakturace u smluv na veřejné zakázky a dále pak výkon státní správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a informační systém o veřejných zakázkách.

Ke zjednodušení by mělo dojít u zadávání podlimitních veřejných zakázek. Mělo by být upraveno zveřejňování písemností, lhůty a systémy prokazování kvalifikace, a také zavedena možnost zadávat podlimitní zakázky v jednacím řízení s uveřejněním bez splnění dalších podmínek. Zároveň by v podlimitním režimu měla být dána možnost využít jednacího řízení bez uveřejnění, pokud jde o zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena, a podstatně nižší cena je dodavatelem nabízena jen po velmi krátkou dobu. I nadále by bylo možné zadat podlimitní veřejnou zakázku ve zbývajících druzích řízení, za splnění podmínek vymezených v zákoně. Co se týče úpravy procesu při zadávání nadlimitních veřejných zakázek, ta je v návrhu zákona koncipována zcela nově, a vzhledem k jejímu rozsahu jí bude v budoucnu věnován samostatný text.

Přestože měly

Nahrávám...
Nahrávám...