dnes je 22.4.2024

Input:

Obecné požadavky

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.1
Obecné požadavky

Základní závazné i normové požadavky vycházejí z dokumentů citovaných viz Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Součástí každé stavby, dotvářející její technické a architektonické vlastnosti, jsou konečné úpravy terénu, někdy též nazývané "čisté terénní úpravy“ (ČTÚ) a objekty vedlejší doplňující užívání pozemku. V přeneseném slova smyslu se jedná o dokončovací práce celého komplexu stavebního díla.

UŽÍVÁNÍ STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE

Užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci, tyto práce soustřeďuje do samostatného oddílu v rámci Inženýrských objektů s názvem Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav. Důraz klade na řešení úprav okolí objektů a přístupů umožňujících jejich užívání osobami s omezenou schopností orientace. (Zásady jsou v základních příkladech detailně pojednány v Metodických poznámkách pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých vydaných SONS v r. 1999.) Vyhláška uvádí následující členění výkresové části:

 1. venkovní, zahradní a sadové úpravy,

 2. chodníky,

 3. zpevněné plochy,

 4. opěrné stěny,

 5. oplocení,

 6. prvky drobné architektury.

Technické a uživatelské funkce

Technické a uživatelské funkce

Přestože většinou vnímáme pouze estetické stránky úprav, musí současně plnit řadu technických a uživatelských funkcí. Musí:

 • zajišťovat dlouhodobou stabilitu terénu,

 • plnit odvodňovací funkce,

 • chránit povrchy proti účinkům provozu a vytvářet pro něj podmínky,

 • vytvářet obslužnost,

 • oddělovat prostor od negativního působení okolí,

 • vytvářet prostředí pro uživatelské aktivity.

Z uvedeného výčtu funkcí vyplývá, že i terénní úpravy budou předmětem zájmu stavebního úřadu a dotčených organizací v rámci územního a stavebního řízení. Obvykle se v případě těchto prací jedná o hospodaření se zeminou (

Nahrávám...
Nahrávám...