dnes je 4.2.2023

Input:

Obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)

18.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.3
Obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)

Martin Šturma – Igor Lüftner

Pracovníci obsluhy musí být provozovatelem seznámeni s předpisy a pokyny k provozu, prakticky zacvičeni a prokazatelně přezkoušeni. O zacvičení a prověření znalostí musí být učiněn zápis podepsaný osobou zodpovědnou nebo revizním technikem a školenou obsluhou a vyhodnocený test se archivuje. Revizní technik vydává osvědčení k obsluze platné po tři roky. Školení a přezkušování obsluh provádí revizní technik s příslušným platným osvědčením od TIČR. Přezkušování se musí provádět každé tři roky.

Základní povinnosti obsluhy TNS dle ČSN 69 0012 :

  • poznat, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností,

  • dbát příkazů nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi pracovníka pověřeného obsluhou,

  • ohlásit neprodleně každou poruchu, závadu

Nahrávám...
Nahrávám...