dnes je 23.5.2024

Input:

Ochranné pásmo vodního zdroje

3.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

„Rozhodování“ vodoprávního úřadu o zrušení ochranného pásma vodního zdroje

Otázka

 

Jak je třeba chápat sousloví (vodoprávní úřad) „rozhodne o zrušení“ ochranného pásma vodního zdroje, jestliže jsou od roku 2010 ochranná pásma stanovována a měněna (rušena) nikoliv rozhodnutím, ale opatřením obecné povahy?

 

Odpověď

Ustanovení § 30 odst. 9 vodního zákona a spojení (vodoprávní úřad) „rozhodne o zrušení“ je třeba vykládat jako oprávnění vodoprávního úřadu „rozhodnout se“(ať už z vlastního podnětu či na návrh některého ze subjektů uvedených v § 30 odst. 6 vodního zákona) ochranné pásmo zrušit, nikoliv ve smyslu vyjádření formy, kterou má zrušení ochranného pásma provést.

Odůvodnění

Článek II bod 2 zákona č. 150/2010 Sb. stanoví, že ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních předpisů (úprava platná před 1. srpnem 2010) se považují za ochranná pásma stanovená podle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 150/2010 Sb., tedy formou opatření obecné povahy. V případě jeho změny nebo zrušení je tedy nutné využít tuto formu.

S ohledem na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu (např. rozhodnutí NSS 1Ao 1/2005-98, 1Ao 1/2006-74, 1Ao 1/2009-120) a Ústavního soudu (např. rozhodnutí ÚS 14/09), která zdůrazňuje materiální charakter opatření obecné povahy a s ohledem na uvedené přechodné ustanovení zákona č. 150/2010 Sb., které tuto

Nahrávám...
Nahrávám...