dnes je 24.4.2024

Input:

Novela stavebního zákona v souvislosti s novelou zákona o vodách

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.47
Novela stavebního zákona v souvislosti s novelou zákona o vodách

Mgr. Martina Pavelková

Dne 13. 9. 2019 schválila Poslanecká sněmovna ČR usnesením č. 717 poslanecký návrh zákona, kterým se má změnit stavební zákon a zákon o vodách, a to v souvislosti s řešením problematiky sucha. Ve stavebním zákoně je navrhováno několik změn.

Územní souhlas by měl nově postačit u terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 20 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím; a vodních děl do plochy 20 000 m2 s výškou hráze do 1,5 m, které slouží ke vzdouvání a akumulaci vod, a které nepodléhají technickobezpečnostnímu dohledu nebo splňují kritéria pro zařazení do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu podle vodního zákona, a to bez ohledu na to, zda se záměr nachází v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše nebo zda se jím mění poměry v území či vznikají nové nároky na veřejnou

Nahrávám...
Nahrávám...