dnes je 4.10.2022

Input:

Omezení nebo odejmutí vlastnického práva při výstavbě veřejné infrastruktury

11.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.73
Omezení nebo odejmutí vlastnického práva při výstavbě veřejné infrastruktury

Mgr. Martina Pavelková

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon). Předmětnou novelou byla upravena rovněž ustanovení o omezování nebo odnímání vlastnických práv.

Podle ust. § 3 odst. 1 liniového zákona platí pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací zákon o vyvlastnění, pokud nestanoví liniový zákon jinak.

Liniový zákon upravuje speciálně podmínky pro vznesení návrhu na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě dohodou tak, aby tím v případě neuzavření takovéto dohody byla splněna podmínka vyvlastnění ve smyslu zákona o vyvlastnění. V ust. § 3 odst. 6 liniového zákona je od 1. 1. 2021 rozšířen výčet staveb, u kterých je předmětná podmínka nemožnosti získat potřebná práva splněna uplynutím stanovené lhůty od doručení návrhu smlouvy, a sice o stavby vodní infrastruktury. K vyvlastnění lze dle tohoto ustanovení nově přikročit již po uplynutí 60 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy, jestliže se vyvlastnitel nejméně 30 dnů před podáním žádosti o vyvlastnění pokusil s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy jednat.

Navýšen je v ust. § 3b odst. 1

Nahrávám...
Nahrávám...