dnes je 8.12.2023

Input:

Osazování vodoměrů

10.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Může provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu rozhodnout o osazení vodoměru na vodovodní přípojku, je-li dosud stanoveno množství dodané vody podle směrných čísel roční spotřeby vody?

Právní základ pro měření dodané vody z vodovodu je dán v ustanoveních § 16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a v § 27 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o vodovodech a kanalizacích stanoví, že množství dodané vody se měří vodoměrem a neumožňuje, aby o jiném způsobu měření dodané vody rozhodoval jen provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu. V § 16 odst. 1 uvedeného zákona se uvádí: „Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. Jiný způsob určení množství dodané vody může stanovit v odůvodněných případech pouze vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel vodovodu, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, a to se souhlasem odběratele.“ 

ustanovení odstavce 6 téhož paragrafu se uvádí, že: “Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví prováděcí právní předpis.“ Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. v § 27 odst. 1 stanoví, že: „Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v

Nahrávám...
Nahrávám...