dnes je 25.4.2024

Input:

Osobní ochranné pracovní prostředky a jejich vliv na prevenci vzniku pracovních úrazů

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.1
Osobní ochranné pracovní prostředky a jejich vliv na prevenci vzniku pracovních úrazů

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Neadekvátní technicko-organizační opatření k řízení rizik na pracovištích, včetně nepoužívání nebo nesprávného používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mohou významně zvýšit pravděpodobnost vzniku pracovních úrazů (PÚ) nebo poškození zdraví zaměstnance.

OOPP jsou prostředky nošené za účelem minimalizace vystavení rizikům, která způsobují vážná zranění a nemoci na pracovišti. Správné používání vhodných OOPP je fatálně důležité pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a může být zásadním určujícím faktorem vzniku "nehod"! K vyššímu riziku pracovních úrazů může významně přispívat i nízká informovanost o jejich používání, nedostatečné používání nebo jejich nepoužívání vůbec!

Mnoho faktorů může způsobit, že zaměstnanci buď "používají", a/nebo "nepoužívají"

Nahrávám...
Nahrávám...