dnes je 25.4.2024

Input:

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Elektrická zařízení

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.4.9
Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Elektrická zařízení

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Kontrolovaná oblast: Zpracování vlastního seznamu pro poskytování OOPP na základě vyhodnocení

Zjištění z kontrol:

  • kontrolované subjekty v několika případech nezajistily vypracování nebo aktualizaci vlastních seznamů pro poskytování OOPP, a to na základě vyhodnocení elektrických rizik podle konkrétních činností na elektrickém zařízení,

  • kontrolované subjekty v důsledku nedostatečného zhodnocení rizik nevybavili (neposkytli) zaměstnance vhodnými OOPP, např. ve vztahu k ohrožení elektrickým obloukem při práci na elektrickém zařízení.

Zaměření kontroly: Zdvihací zařízení

Zjištění z kontrol:

  • nejčastěji, tak jako i v předcházejícím období, byl porušován zákoník práce, a to v oblasti prevence rizik (dle jeho ustanovení § 102),

  • dále v oblasti nezajištění školení a neurčení obsahu a četnosti školení včetně nevedení evidence o školení zaměstnanců (dle jeho ustanovení § 103),

  • a nepřidělení OOPP dle vlastního seznamu na základě vyhodnocených rizik (dle jeho ustanovení § 104).

Zaměření kontroly: Plynová zařízení

Kontrolovaná oblast: Vyhledávání a

Nahrávám...
Nahrávám...