dnes je 13.7.2024

Input:

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Zemědělství a potravinářský průmysl

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.4.3
Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Zemědělství a potravinářský průmysl

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Při kontrolách inspektoři z OIP zaměřovali na vyhodnocení rizik pro práci na daných zařízeních a pro přidělování OOPP obsluhám zařízení, zda OOPP byly zaměstnancům poskytovány dle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik, zda tyto OOPP zaměstnanci skutečně používali a zda zaměstnavatelé toto používaní přidělených OOPP kontrolovali.

Kontrolovaná oblast: Kontrola vyhodnocení rizik pro práci na těchto zařízeních a kontrola vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP pro obsluhy zařízení, zda zaměstnavatelé kontrolují používání přidělených OOPP a zda na vlastní náklady tyto OOPP udržují v použivatelném stavu.

Zjištění z kontrol:

 • během kontrol inspektory z OIP bylo zjištěno, že většina subjektů podnikajících v oblasti zemědělství a v potravinářském průmyslu měla zpracovanou dokumentaci o vyhledávání a hodnocení rizik,

 • uvedené dokumentace však měly mnohdy rozdílnou úroveň,

 • lze pozorovat velké rozdíly mezi dokumentacemi vyhledávání a hodnocení rizik zpracovanými samotnými zaměstnavateli a dokumentacemi, které si nechali zpracovat u OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik,

 • dokumentace zpracované těmito OZO byly většinou na daleko profesionálnější úrovni, avšak i tady se najdou rozdíly,

 • inspektoři z OIP se při kontrolách setkali i s uvedenými OZO, které měly univerzální rizika pro zaměstnavatele, na jejichž přední straně pouze změnily hlavičku, tedy označení zaměstnavatele a tyto jim prodávaly,

 • zaměstnavatelé se do obsahu takto získané dokumentace mnohdy ani nepodívají, neboť tomu nerozumí a důvěřují těmto OZO, že je dokumentace zpracována správně a že dostáli požadavkům legislativy,

 • to, že uvedené dokumentace jsou zpracovány pouze obecně, mnohdy na úplně rozdílné činnosti (rizika např. v pekárně zpracována na kovovýrobu apod.) zaměstnavatelé často neřeší a důvěřují OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik, neboť oni přece mají ty "zkoušky",

 • uvedené dokumentace jsou mnohdy velice obsáhlé a nepřehledné, neboť při identifikaci rizik těmito OZO často některá rizika "raději přidají", aby náhodou na některá nezapomněly,

 • poté jsou ze strany zaměstnavatelů při kontrolách předkládány dokumenty vyhledávání a vyhodnocení rizik, které mají více než 100 stran, avšak z obsahového hlediska je zde spousta věcí nadbytečných a některé konkrétní požadavky dané konkrétním typem provozovaného zařízení zde chybí

 • během kontrol poskytování OOPP zaměstnavateli svým zaměstnancům inspektoři z OIP zjistili, že většina zaměstnavatelů poskytovala svým zaměstnancům příslušné OOPP,

 • mnohdy však tyto OOPP poskytovali dle zvyklostí na pracovištích, a ne dle vlastních seznamů zpracovaných na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce,

 • zaměstnavatelé neměli často tento seznam zpracován vůbec, nebo v něm nebyla zapracována konkrétní rizika, před kterými by měly OOPP chránit,

 • uvedené seznamy nebyly mnohdy zpracovány pro konkrétní profese dle pracovních smluv zaměstnanců, ale obecně pro profese, které se u zaměstnavatele (dle popisu v pracovní smlouvě) třeba vůbec nevyskytovaly (např. profese traktorista),

 • většinou je to z

Nahrávám...
Nahrávám...