dnes je 25.4.2024

Input:

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Zpracovatelský průmysl

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.4.8
Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Zpracovatelský průmysl

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Kontrolovaná oblast: OOPP se zaměřením na pracovní činnosti ve zpracovatelském průmyslu

Zjištění z kontrol:

  • kontrolované subjekty obvykle zpracovaly vlastní seznamy na základě vyhodnocených rizik, na jejichž základě přidělovaly zaměstnancům příslušné OOPP,

  • tyto seznamy obvykle reflektovaly rizika, jejichž působení nešlo zcela eliminovat,

  • stejně jako v letech minulých, bylo i v předcházejícím období zjištěno, že v některých provozech nebyly OOPP poskytovány v předepsaném rozsahu (dle zpracovaných seznamů zaměstnavateli) anebo nebyly OOPP jimi navrženy vůbec, ačkoliv se jednalo o rizika, která nebyla možné eliminovat jinak než použitím

Nahrávám...
Nahrávám...