dnes je 20.6.2024

Input:

Vzorové dokumenty

20.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.12.1
Vzorové dokumenty

JUDr. Irena Novotná

VZOR Č. 1 ŽÁDOST O ZMĚNU DRUHU POZEMKU

stáhnout vzor

Magistrát města Brna – odbor životního prostředí

Magistrát města Brna – odbor životního prostředí

nám. Svobody 2, 600 00 Brno-Město

Žadatel: ......................................................... Dne: ..............................................................................

Trvalý pobyt: .............................................................................................................................................................................................

Tel. číslo: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa pro doručování: ..........................................................................................................

Datum narození/IČO: ....................................................................

Žádost o změnu druhu pozemku

Žádám/e/ o změnu druhu pozemku:

parcelní číslo: .................................... v kat. úz: ...............................................................

druh pozemku: ............................................................... o výměře: ...............................................................

na druh pozemku: .....................................................................................................................

Důvod změny: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

podpis žadatele

................................................

Přílohy: 1. 1 krát výpis z katastru nemovitostí

2. 1 krát snímek katastrální mapy


VZOR Č. 2 ŽÁDOST O SOUHLAS K ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – DOČASNÉ/TRVALÉ

stáhnout vzor

Magistrát města Brna – odbor životního prostředí

nám. Svobody 2, 600 00 Brno-Město

Žadatel: ......................................................... Dne:

Nahrávám...
Nahrávám...