dnes je 19.7.2024

Input:

Osoby činné v investiční výstavbě

6.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9 Osoby činné v investiční výstavbě

JUDr. Irena Novotná

Právní základ

V oblasti investiční výstavby profesně působí fyzické a právnické osoby, které zajišťují odborné a specializované práce. Jde o osoby autorizované podle zákona č. 360/1992 Sb., a dalších zákonů, osoby v oblasti vybraných činností pro výstavbu podle zákona č. 183/2006 Sb. , a další profese, jejichž způsobilost se řídí zvláštními zákony. Kromě těchto vysoce specializovaných činností je další oblast, která je neméně důležitá, a to je inženýrská činnost. Jde o činnosti, které jsou známy jako odborná pomoc a technická pomoc. V praxi jsou velmi využívány pro přípravnou i realizační fázi stavby. Zejména pro zajišťování územního rozhodnutí v právní moci, stavebního povolení v právní moci, dále působí v majetkoprávní oblasti při výkupech pozemků, dále zajišťují odborné podklady pro investora a jednají se správci inženýrských sítí, účastní se i zhotovování zadávacích dokumentací a zajišťují potřebnou dokumentaci k výběrovým řízením apod. Výhodou této profese, která se nazývá inženýring, je všestrannost, flexibilita a praxe v zajišťování potřebných podkladů pro investora. Odborná a technická pomoc má v českém stavebnictví tradici a na trhu je mnoho odborných firem, které se dlouhodobě ubírají tímto směrem. Problematika osob činných ve výstavbě z hlediska legislativy prošla vývojem, který sledoval především vytvořit prostředí pro profesionální růst a samozřejmě i zajistit konkurenční prostředí. Osoby činné v investiční výstavbě působí jak v přípravné, tak i realizační fázi stavby.

Současné základní stavební předpisy

Dnem 1. 1. 2007 nabyly účinnosti nové zákony upravující oblast ozemního plánování a stavebního řádu a některé související oblasti.

Jsou to:

  • zákon č. 183/2006 Sb., ze dne 14. 3. 2006, o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon),

  • zákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. 3. 2006, o odnětí nebo omezeni vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění),

  • zákon č. 186/2006 Sb., ze dne 14. 3. 2006, o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon).

Tyto tři zákony byly uveřejněny ve Sbírce zákonů, v částce 63, rozeslané 11. 5. 2006.

K 1. 1. 2007 nabylo účinnosti rovněž šest nových prováděcích vyhlášek k zákonu č.

Nahrávám...
Nahrávám...