dnes je 2.12.2022

Input:

Osoby oprávněné uplatnit návrh na pořízení změny územního plánu

11.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební zákon upravuje různé formy iniciativy, na základě které může dojít k pořízení územního plánu, respektive častěji jeho změny. V každém z případů o tom však rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce.

Zastupitelstvo o pořízení územního plánu může rozhodnout z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, na návrh oprávněného investora a na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbě na území obce.

Přestože zákon pracuje v citovaném ust. § 44 s pojmem návrh (vyjma případu, kdy k pořizování dojde z vlastní iniciativy zastupitelstva), nelze se domnívat, že se jedná o návrh, se kterým by byly spojovány tytéž právní účinky, jako v případě žádosti dle správního řízení. Ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu se tudíž ve všech případech jedná o „podněty“, se kterými nejsou spojeny žádné účinky v podobě zahájení řízení a podobné, a se kterými zastupitelstvo naloží dle své vůle v mezích řádného výkonu samosprávy.

Co se týče návrhu orgánu veřejné správy, bude se typicky jednat o podnět dotčeného orgánu, který bude vyplývat ze změny jim pořizovaných dokumentů, jež jsou podkladem územního plánu apod. Občanem obce je podle zákona o obcích každá fyzická osoba, která je občanem České republiky a má v obci trvalý pobyt. Oprávněného investora definuje nepřímo stavební zákon jako správce nebo provozovatele veřejné technické infrastruktury.

Menší výkladový problém může nastat u posledního zákonem stanoveného

Nahrávám...
Nahrávám...