dnes je 25.5.2024

Input:

Osoby znalé (§ 5 NV č. 194/2022 Sb.)

13.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5.3
Osoby znalé (§ 5 NV č. 194/2022 Sb.)

Igor Lüftner - Martin Šturma

(1) Osobou znalou je:

a) osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen "elektrotechnik") – § 6,

b) osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen "vedoucí elektrotechnik") – § 7,

c) revizní technik – § 8 (revizní technik musí být držitelem platného osvědčení pověřené organizace k provádění revizí EZ).

(2) Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle § 19 zákona č. 250/2021 Sb.

(3) Revize vyhrazených elektrických zařízení vykonává na základě zákona revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních příslušného rozsahu pro provádění revizí.

Osoby znalé mohou:

  • Samostatně obsluhovat elektrická zařízení.

  • Pracovat na částech elektrického zařízení nízkého napětí (NN) samy, a to na částech bez napětí, v blízkosti živých částí a na částech pod napětím.

  • Pracovat na zařízeních vysokého napětí (VN) bez napětí samy, v blízkosti živých částí pod dohledem a na částech pod napětím pouze pod dozorem.

  • Pracovat na vypnutých, ale jinak nezajištěných částech zařízení vysokého napětí (VN) s dohledem.

Osoby znalé jsou rozděleny do těchto kategorií:

§ 6 Elektrotechnik – osoba s elektrotechnickým vzděláním, která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. Dobu minimální požadované odborné praxe v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem stanoví OOEZ. Pro elektrotechniky bez elektrotechnické praxe je stanoven dohled osoby znalé, s praxí minimálně 2 roky, po dobu nejméně 1 roku.

§ 7 Vedoucí elektrotechnik – osoba s elektrotechnickým vzděláním, která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu

Nahrávám...
Nahrávám...