dnes je 23.7.2024

Input:

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.5
Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních

Martin Šturma – Igor Lüftner

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř všechny činnosti (zpravidla kromě obsluhy) na VTZ smějí provádět pouze osoby přezkoušené pověřenou organizací.

Podle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. platí:

Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny:

(1) Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost podle věty první, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.

(2) Činnosti na vyhrazených technických zařízeních podle odstavce 1 mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle § 8 a 9.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádí na vyhrazeném technickém zařízení montáž, opravy, revize, zkoušky nebo plnění nádob plyny, musí být daná právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba držitelem oprávnění vydaného pověřenou organizací (TIČR) dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. V minulosti musely být držiteli oprávnění pouze právnická osoba a podnikající

Nahrávám...
Nahrávám...