dnes je 26.3.2023

Input:

Osvětlení společných prostorů a spotřeba elektrické energie v domě

8.6.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa domu odpovídá za zabezpečení společných prostor tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob.

Elektroinstalace v domě

Společná domovní elektrická instalace je součástí nemovitosti. Slouží pro připojení více odběratelů z jedné elektrické přípojky. Elektrické přípojky se navrhují, zřizují a rekonstruují podle normy ČSN 33 3200. Elektroinstalace patří mezi technická zařízení budov, u kterých jsou zvláštními předpisy nařízeny revize. Elektrotechnické zařízení v obytných budovách tvoří osvětlení, elektroinstalace (silové rozvody) a slaboproudé rozvody (sdělovací technika).

V rámci elektroinstalací jsou řešeny veškeré vnitřní elektrické rozvody, které musí splňovat požadavky těchto právních předpisů: zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění (vyhláška je závazná pro právnické i fyzické osoby), vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, vyhláška č. 60/1989 Sb., kterou se upravují podmínky pro vykonávání revizí elektrických zařízení a pro přiznání odborné způsobilosti revizních techniků elektrických zařízení (stanovují se zde lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení v podzemí, pro revize v ostatních objektech se vyhláška odvolává na zvláštní předpis – ČSN 34 3800 a ČSN 33 1500).

Rozsah poskytované služby

Správa domu odpovídá za zabezpečení nezbytného a hospodárného osvětlení vchodů do domu, schodišť, chodeb, sklepů, půd a jiných společných prostor tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob.

Požadavky na osvětlení vnitřních prostorů (navrhování, udržování, provoz a kontrola) upravuje ČSN 36 0450. Rozlišují se tyto druhy osvětlení: normální (hlavní, pomocné a bezpečnostní), poruchové (náhradní, nouzové, únikové) a technologické.

Hodnocení osvětlení

Nahrávám...
Nahrávám...