Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oznámení o zahájení řízení o přestupku - VZOR

11.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.15.2.1
Oznámení o zahájení řízení o přestupku - VZOR

Ing. Bohumír Číhal

(Označení správního orgánu)………………………………………………………………………...

č.j. …...../ ………...…. V ………………….. dne ……………………..

(Podezřelý z přestupku)

……………………………….

(jméno, příjmení/název právnické osoby)

……………………………….

(funkce)

……………………………….

(Adresa pro doručování)

Oznámení o zahájení správního řízení o přestupku

Vážený (-á) pane (paní),

oznamujeme Vám podle ustanovení § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, že …………………………………. ………..(název správního orgánu) zahajuje (společné) správní řízení o projednání přestupku, kterého jste se dopustil podle ustanovení § …, odst. …, článek ….. zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jehož jste účastníkem.

…………………………………………………………………………………………………………

(Kvalifikace přestupku podle uvedeného ustanovení stavebního zákona)

Za tento přestupek hrozí pokuta do výše ………………… Kč.

…...…………...………………………………………….

(jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby)

(otisk úředního razítka) (podpis oprávněné osoby)

Účastníci řízení:

……………………………………………………………………………………….

(var) Oznámení o zahájení řízení je též zveřejněno na úřední desce správního orgánu.

Poučení

Řízení je zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení podezřelému z přestupku

(var) Společné řízení je zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení všem podezřelým z přestupku.

Podle ustanovení § 80 zákona č. 250/2016 Sb. má obviněný právo žádat správní úřad o nařízení ústního jednání.

Podle

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: