dnes je 13.4.2024

Input:

Parkové a sadové úpravy

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.3
Parkové a sadové úpravy

Zahradní architektura je hledáním cesty mezi ideálem a možným. Aby návrh parkové úpravy uspěl, musíme znát nejen prostředí, ale především názory investora. Úpravy by měly zapadat do okolní krajiny a korespondovat s jejím charakterem. Ne vždy lze vycházet z původního reliéfu terénu. Obvykle byl z důvodu stavby natolik přetvořen, že je třeba provést novou modelaci, řešit nové úrovně teras, přístupových cest, dělicích stěn a další. Správné vrstvení hmot a respektování vodního režimu je základním předpokladem funkčnosti nově vytvořené "krajiny". Předpokládá to i vhodnou volbu skladby podloží a substrátů pod budoucími výsadbami, aby byl účinek úprav trvalý a poskytoval předpoklady pro přirozený rozvoj.

Voda v zahradě

Voda v zahradě

Díky moderním technologiím dnes už ani malé jezírko nemusí být pouze zdrojem obtěžujícího zápachu či nepříjemného hmyzu. Vodní plocha dodá zahradě další rozměr a atmosféru. Nejmenší zahradní jezírka prodávaná na trhu jako laminátové prefabrikáty jsou dána rozměry i tvarem a pro následné výsadby rostlin jsou v nich vytvořeny i osazovací zóny a kapsy. Pro čištění lze využít externích filtrací "bazénového" typu, UV lampy či kombinaci těchto metod. Pro menší jezírka lze použít papírovou filtraci, pro větší objemy se zpravidla používá filtrace písková.

Větší zahradní jezírka, nebo i jezírka malá, netypizovaných tvarů lze budovat jako betonové nádrže těsněné zpravidla některou na trhu dostupných z fólií.

Jednou z variant je PE fólie. Její výhodou je nižší cena a jednodušší způsob lepení spojů. Nevýhodou je naopak menší roztažnost především při nižších teplotách, nemožnost spojování a oprav za nízkých teplot a celkově nižší životnost a odolnost fólie vůči UV záření.

Druhou možností je EPDM kaučuková fólie. Za poněkud vyšší cenu lze získat vysoce kvalitní odolný materiál s vynikající pružností a roztažností i za nízkých teplot. Spojování a opravy jsou prováděny svařováním, práce nejsou ovlivněny okolní teplotou. Životnost materiálu se udává 70 let, běžně poskytovaná záruka se pohybuje kolem 10 let, ovšem s výjimkou mechanického proražení. Často používanou variantou jsou fólie Alcorplan v různých provedeních, které jsou speciálně určeny pro těsnění bazénů.

U zahradních jezírek s velikostí nad 35 až 40 m2 již lze uvažovat o ekologické metodě čištění. Při této velikosti lze vytvořit dostačující samočisticí zónu na bázi rostlin i přiměřené filtrační vrstvy na dně či vedle jezírka. Jednotlivé systémy se mohou lišit v podílu rostlin a mechanické filtrace dle toho, který z licencovaných systémů realizační firma používá. Výsledkem by však vždy měla být čistá voda bez použití chemických prostředků.

Vodní plocha v zahradě není samoúčelná, uvedené konstrukční možnosti musí odpovídat předpokládanému záměru využití. Jedná se nejen o začlenění jezírka do vnějšího prostoru (přístupy, ochranné zídky, okrasná zeleň, bažinky, stínění pod.), ale též o vytvoření "vnitřního prostředí“ vodní nádrže pro uvedený záměr (např. pro celoroční chov okrasných ryb). V přírodě bývá vodní plocha obvykle součástí vodního toku – potoka, říčky. Ne vždy bývá tento tok k dispozici a je častým záměrem vybudovat umělý potok včetně prameniště. Kromě potřebného spádu je třeba vyřešit recirkulaci vody výkonným čerpadlem včetně zajištění podmínek provozu (např. udržování výšky hladiny, řízení průtoku, opatření proti nasátí malých rybek a další).

Zelené tvárnicové dělicí stěny

Zelené tvárnicové dělicí stěny

Stěna je tvořena betonovými dutými tvárnicemi v kombinaci s rozpěrnými příčkami, které spolu staticky působí. Stěnu lze využít jak pro optické rozdělení prostoru, tak i k vytvoření teras, zídek i úpravě svahů. Vnitřní prostor stěny je při sestavování vyplněný zeminou.

Tvárnice se pokládají šachovnicově na sebe bez malty, vzdálenost tvárnic je dána příčkou. Použijeme-li konstrukci k úpravě svahu, je možno změnit sklon stěny podle úhlu svahu.

Rostliny se vysazují po dokončení celé stěny.

Střešní zahrady

Střešní zahrady

Zelená střecha se stále více prosazuje i v našich podmínkách. Vyžaduje dostatečnou únosnost střešní konstrukce, s níž je nutno počítat již při projektování stavby. Extenzivní zahrada složená z nenáročných sukulentů a trav se přizpůsobí podmínkám prostředí a nevyžaduje takřka žádnou údržbu. Je také méně náročná na požadované zatížení střešní konstrukce, neboť výška vrstvy substrátu je mezi 6–15 cm.

Intenzivní střešní zahrada je plnohodnotnou zahradou, a to včetně možnosti výsadby stromů a keřů. Je samozřejmě náročnější na požadované zatížení střešní konstrukce a následnou péči včetně dostatečné závlahy.

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení

Osvětlení může být pojato v několika rovinách, z nichž každá má svá specifika a vyžaduje instalaci jiných typů svítidel. V zásadě bude vždy nutné rozhodnout, zda se použije osvětlení napojené na elektrický rozvod nebo svítidla napájená fotočlánkem, která napojení nepotřebují. Jejich použití je samozřejmě do jisté míry omezené s ohledem na dobu slunečního svitu, nicméně jsou k dispozici i svítidla s akumulátory, která je možno při nedostatečném oslunění dobít ze sítě.

Komunikační osvětlení

Komunikační osvětlení má pouze orientační funkci. Jedná se například o osvětlení vstupu na zahradu, osvětlení hlavních cest spojujících obytný dům s odpočinkovým prostorem apod. Nejčastěji je osvětlení řešeno osazením nízkých či vyšších zahradních svítidel. Při výběru je rozhodující, zda má mít svítidlo vizuálně efekt i v denním světle. V takovém případě zvolíme svítidlo vyšší. V druhém případě bude svítidlo velmi nízké, štěrbinové nebo zapuštěné.

Osvětlení drobných staveb

Osvětlení drobných staveb – jde o různé altány, pergoly, ohniště a terasy určené k posezení. Pokud se tato místa nenacházejí v blízkosti veřejného osvětlení, které může do zahrady vrhat dostatek světla, je nutné mít i zde zajištěno dobré osvětlení. Nemělo by však oslňovat, ale mělo by umožnit běžný provoz, příjemné posezení, popř. i přípravu a podávání občerstvení. Osvětlení altánu může být provedeno umístěním svítidla na stropě či jeho stěnách, pergola je často osvětlována bodovými reflektory směrujícími do jejích horních konstrukcí. Terasy, které jsou součástí hlavního objektu, je vhodné osvětlit nástěnnými nebo zapuštěnými svítidly. Lze použít i mobilních světelných stojanů.

V odpočinkových prostorech určených k posezení a podávání občerstvení je dobré mít k dispozici zásuvky pro připojení drobných spotřebičů, které velmi usnadní přípravu teplého občerstvení, popřípadě připojení elektrického grilu.

Osvětlení zeleně a drobné architektury

Osvětlení zeleně a drobné architektury tvoří nejatraktivnější efekty, které jsou spojeny s osvětlením zahrady. Osvětlovat můžeme jak vysokou zeleň (listnaté i jehličnaté stromy), tak i výsadby nižší, různé keře kvetoucí i zelené, zakrslé jehličnany a půdopokryvné rostliny. Při osvětlení zeleně se nabízí velké množství kombinací spočívající ve výběru reflektorů a jejich zdrojů. Pro osvětlení vyšší zeleně (stromů) se nejčastěji používají zemní zapuštěná svítidla symetrická nebo asymetrická, která svým umístěním přes den neruší. Tato zemní svítidla bývají vybavena tvrzeným sklem, které snese i tak velké zatížení, že po nich bez problémů může přejet osobní vůz. Osvětlení nižší zeleně lze realizovat též zemními zapuštěnými svítidly s asymetrickým vyzařováním (vyšší keře, tisy, zelené ploty), ale i různými bodovými reflektory umístěnými přímo v zeleni nebo před ní – např. trvalky, nižší keře, různé druhy zakrslých okrasných stromečků, skalka apod.

V případě, že se na zahradě vyskytuje nějaký prvek drobné architektury, jako např. socha, kamenné zábradlí s balustrádou či branka, je světelné zdůraznění těchto detailů velice působivé.

Osvětlení vodních ploch

Osvětlení vodních ploch – voda v zahradě je pojímána buď jako klidná hladina, anebo naopak jako "živá voda“ – vodotrysky, kaskády, potůčky. U bazénů určených pro plavání může být osvětlení součástí dodávky bazénu. Při rozhodování o způsobu osvětlení menších vodních ploch je třeba znát výšku dosažené vodní hladiny. Osvětlení lze provést buď tak, že

Nahrávám...
Nahrávám...