dnes je 28.11.2022

Input:

Pasivní infračervené detektory - PIR

10.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.5.1 Pasivní infračervené detektory – PIR

Pasivní infračervené detektory zvané jako PIR (Pasiv Infra Red) detektory jsou nejpoužívanějšími prvky prostorové ochrany. Jedná se o pasivní (nic nevyzařují) detektory pohybu, které ke své funkci potřebují napájení. Pohyb je detekován pomocí pyročlenu, který detekuje změnu teploty pozadí hlídané oblasti pomocí pyroelektrického jevu. Při detekci PIR detektoru je snímáno IR (Infra Red – „infračervené“) záření z hlídaného prostoru a na základě rozdílu elektrického náboje, který vzniká při průchodu IR záření optikou, je poté vyhodnocen poplachový stav detektoru. Vzhledem k tomu, že IR záření emituje každé těleso, které má vyšší teplotu než absolutní nula, je pyročlen upraven tak, aby byl nejcitlivější v rozsahu cca od 25 °C do 40 °C.

V zásadě můžeme PIR detektory rozdělit podle několika základních kritérií:

 • -> podle typu vyhodnocení
  • analogový

  • digitální

 • -> podle účelu
  • venkovní

  • vnitřní

 • -> podle optiky
  • fresnelova čočka

  • zrcadlová optika

   • zrcadla

   • tmavená zrcadla

 • -> podle pyročlenu
  • jednoduchý

  • dual

  • quad

 • -> podle typu použití
  • standardní

  • stropní

  • záclonové

  • speciální

 • -> podle typu komunikace
  • smyčkové

  • sběrnicové

  • bezdrátové

  • speciální

Typ vyhodnocení je velmi důležitý a to obzvláště kvůli kvalitě zpracování informací z pyročlenu. Základní typy vyhodnocování jsou:

a) analogový: je to základní typ vyhodnocení, u kterého se využívá v principu „jednoduchá“ elektronika. Jsou často používány instalačními firmami a to hlavně kvůli jejich nízké ceně. Jejich detekce je dobrá, i když je vytlačují PIR detektory s digitálním vyhodnocením, které mají lepší vyhodnocení rušivých elementů a šumů.
Shrnutí:
 • + cena
 • – vyhodnocování
 
 
 Doporučení:
Používat pouze v oblastech s minimálním výskytem šumu či falešného rušení. 
b) digitální: má vývojově pokročilejší vyhodnocení, které zpracovává hodnoty IR záření z pyročlenu pomocí softwaru v mikroprocesoru. Jejich cena je vyšší nežli u analogového vyhodnocení, ale dokážou eliminovat falešné rušení, a přesto si zachovávají dobrou citlivost na pohyb.
Shrnutí:
 • + vyhodnocování
 • – cena
 
 
 Doporučení:
Používat v oblastec,h kde je třeba eliminovat výskyt šumu či falešného rušení. 

U detektorů je velice důležité i, pro jaké účely je vyroben. Pokud se detektor použije do prostor, pro které není určen, může dojít i k destrukci daného detektoru. Základní rozdělení podle účelu je na:

a) vnitřní detektory: jsou určeny pro vnitřní použití. Používají se pro instalaci uvnitř budov a v prostorech, kde nedochází k vlivu povětrnostních podmínek. Jejich cena je výrazně nižší než u venkovních detektorů a to z důvodu, že není třeba mít kryt odolný proti falešným poplachům. Instalují se tam, kde se nepředpokládá výskyt rušivých vlivů. Díky elektronické nenáročnosti (absence UV filtrů, výhřevu apod.) bývá jejich energetická spotřeba nižší, nežli u venkovních detektorů.
Shrnutí:
 • + cena
 • + energeticky méně náročné
 • – použití jen ve vnitřních prostorech
Doporučení:
Neinstalujte do prostor, které jsou vystaveny povětrnostním podmínkám. 
b) venkovní detektory: jsou primárně určeny pro venkovní použití, ale lze je použít i do vnitřních prostor. Jsou vybaveny pro použití do prostor s povětrnostními podmínkami. Jejich kryt proto musí být odolný proti falešným poplachům. Tyto detektory jsou dimenzovány pro vnější prostory, a proto se při použití v interiérech většinou zmenšuje jejich detekční schopnost. Jsou energeticky náročnější a dražší než vnitřní detektory.
Shrnutí:
 • - použití ve vnitřních i vnějších prostorech
 • - cena
 • - energeticky náročnější
 
 
 Doporučení:
Kvůli ceně a relativně vysoké odolnosti vůči falešným poplachům (naddimenzováno pro venkovní prostory) je nutné je instalovat pouze na místa, pro která je jejich instalace nezbytná (místa určená pro jejich montáž). 

Dalším důležitým kritériem je optika, kterou daný PIR detektor používá. Optika ovlivňuje kvalitu rozpoznání pohybu. Dělí se na:

 • zrcadla

 • tmavená zrcadla

 1. fresnelovu čočku: je výrobně jednoduchá, protože se jedná o výlisek z plastu. Díky tomu je jejich cena minimální a použití nejčastější. Plast tvoří soustavu čoček (průsvitných částí), které dělí zorné pole detektoru na detekční zóny. Jejich detekční schopnost je v porovnání se zrcadlovou optikou špatná, ale pro normální použití je dostačující. „Špatná detekce“ je způsobena tím, že nejsou ohniskové vzdálenosti jednotlivých detekčních zón zaostřeny přesně na pyročlen. Tento problém je řešen tak, že aby byl vyvolán poplach, musí být narušeno několik na sebe navazujících detekčních zón za sebou. Změna detekční charakteristiky je možná a velmi jednoduchá. Stačí, když se vymění fresnelova čočka s jednou charakteristikou za jinou.

  Shrnutí:

  • + cena
  • + snadná změna detekčních charakteristik
  • – špatná detekční schopnost

  Doporučení:

  Tento typ optiky se standardně používá a jedná se o nejlepší poměr cena/ výkon.

 2. zrcadlovou optiku: tato optika je finančně náročná a má výrazně lepší detekční schopnosti než má fresnelova čočka. Jejich detekční charakteristika je dána tvarem segmentů zrcadla a tuto charakteristiku lze změnit pouze kompletní výměnou zrcadlové optiky. Tato optika je konstruována pomocí:
  • zrcadel: k detekci se využívá segmentového zrcadla, které je vyrobeno z plastu, na který je napařená kovová vrstva,

  • tmavených zrcadel: k detekci se využívá segmentového zrcadla, které je vyrobeno stejně jako předchozí typ, až na to, že je na něj ještě nanesena černá vrstva. Ta filtruje nežádoucí záření a na pyročlen propouští pouze IR záření.

  Shrnutí:

  • + dobrá detekční schopnost
  • – cena
  • – špatná změna detekčních charakteristik

  Doporučení:

  Tento typ detekční optiky se využívá málokdy a je velmi přesná, nicméně její cena je oproti fresnelovým čočkám vysoká.

Co dál definuje schopnost PIR detektoru kvalitně detekovat pokus o narušení hlídaného prostoru je, jaký typ pyročlenu daný detektor používá. Jedná se o typ:

 1. jednoduchý: tento typ pyročlenu má velkou nevýhodu v tom, že nemusí vyhodnotit pouze pohyb, ale může vyhodnotit i ohřívající se těleso uvnitř hlídaného prostoru. Skládá se z jednoho pyroelementu.

  Shrnutí:

  • + cena
  • – špatná odolnost proti falešným poplachům

  Doporučení:

  Tento typ pyročlenu se již standardně nepoužívá a do běžné instalace ho nedoporučuji z důvodů zvýšení možnosti falešných poplachů.

 2. dual: tento typ pyročlenu má oproti jednoduchému tu výhodu, že má proti sobě zapojeny dva pyroelementy s opačnou polaritou, což umožňuje potlačení detekce ohřívajícího se předmětu. Tím se snižuje výskyt falešných poplachů.

  Shrnutí:

  • + cena
  • + dobrá odolnost proti falešným poplachům

  Doporučení:

  Tento typ pyročlenu doporučuji používat u běžných instalací.

 3. quad: tento typ pyročlenu má dva dvojité pyroelementy zapojené proti sobě s opačnou polaritou. Tento typ vyhodnocení znovu snižuje šanci na vyvolání falešného poplachu.

  Shrnutí:

  • + dobrá odolnost proti falešným poplachům
  • – cena

  Doporučení:

  Tento typ pyročlenu se využívá méně než dual pyročleny, a jen do prostor, kde se snažíme potlačit jakékoli falešné poplachy.

PIR detektory se dále dělí podle toho, k jakým účelům se používají. Jsou různé typy instalací, kde se nám hodí různé druhy PIR detektorů. Jako základní druhy se používají:

a) standardní PIR: tento typ PIR detektoru se běžně používá při normální instalaci. Montuje se obvykle do rohu místností a to ke stěně nebo na speciální držáky. Má většinou mechanicky nastavitelnou výšku instalace, což směruje zorné pole pyročlenu do správné výšky.
Shrnutí:
 • + nejčastěji používaný
 • – dobré nastavení pyročlenů
Doporučení:
Tento druh detektoru doporučuji na většinu míst standardní instalace. 
b) stropní: tento typ PIR detektoru se používá ke speciálním montážím na strop. I když existují i jiné typy charakteristik (kruhová, dvoulaloková, vícelaloková apod.) je charakteristika ve tvaru elipsy nejčastější. Jeho cena bývá zpravidla vyšší než u standardních PIR detektorů. Dost často se vyskytuje problém s tím, že nelze použít kvůli estetické stránce instalace (majitel si ho nepřeje kvůli tomu, že esteticky nezapadá do interiéru). 
 
 Shrnutí:
 • + speciální užití na strop
 • + možnost detekovat pohyb i v relativně malé místnosti
 • – cena
 • – často je rušivým elementem v interiéru
Doporučení:
Tento detektor se nejčastěji používá v případech, kdy nelze použít standardní PIR detektor (např. špatný výhled standardního PIR detektoru nebo malá místnost). Plánovat montáž tohoto prvku až po domluvě s klientem. 
Nahrávám...
Nahrávám...