dnes je 18.5.2024

Input:

Plechové garáže

7.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.5.2
Plechové garáže

Ing. Bohumír Číhal

V druhé polovině 20. století představovaly plechové garáže skupinu dočasných staveb, využívaných převážně ve stavebnictví nejen ke garážování vozidel, ale též obecně ke skladování materiálu a jako údržbářské či montážní dílny. Tomu odpovídalo jejich konstrukční řešení a architektonický výraz. Z principu socialistického chování skončila řada z těchto provizorních objektů "v osobním vlastnictví" jako trvalé garáže osobních automobilů, rozmístěné porůznu na volných plochách v obytné zástavbě.

Obr. č. 1: Plechové garáže, jak se dochovaly z minulých časů

V současné době jsou plechové montované garáže v mnoha případech (nejen) pohledově alternativou zděných nebo betonových garáží. Mají minimální nároky na úpravu podloží pro jejich založení, zpravidla stačí vybudovat jen betonové patky o velikosti cca 300 × 300 mm. Pro zřízení nepotřebují těžkou manipulační techniku. Jsou například vhodné pro instalaci garáže na již založený pozemek se zahradní architekturou, nebo na pozemcích pro těžkou techniku zcela nedostupných.

Plechové garáže mohou být opatřeny na venkovních plochých stěnách strukturovanou omítkou, která objekt vzhledem plně přizpůsobí okolní zástavbě. Plechové garáže lze vybavit okny nebo dveřmi na kterékoli straně garáže. V následujícím přehledu uvedeme některé příklady vyráběných typů a přístup výrobců k jejich technickému řešení a požadavkům na montáž.

Plechové garáže ONE TRADE

Firma nabízí několik základních typů plechových garáží: levné barevné / pozinkované a eurogaráže.

Levné barevné / pozinkované garáže

Levné plechové garáže mají montovanou konstrukci, ošetřenou kvalitním zinkováním. Jejich montáž trvá do 24 hodin a vyžaduje jen minimální stavební připravenost. Dají se v případě potřeby demontovat a přesunout na nové místo. Stejně tak je možné provést libovolné konstrukční úpravy. Spojením několik garáží do sestavy lze vytvořit dvojgaráž nebo řadové stání pro větší počet automobilů. Plechové garáže v barvě RAL se dodávají v mnoha rozměrech, s plochou anebo sedlovou střechou, výklopnou bránou, dvoukřídlými vraty. Možnost doplnění o standardní jednokřídlové dveře či výřez pro okno.

Obr. č. 2: spojení dvou barevných / pozinkovaných garáží

Nosná konstrukce je tvořena z L a U profilů a v základní nabídce je opatřena základním nátěrem. Konstrukci stěn tvoří L profily 30 – 50 mm a trapézový pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, kotvený samořeznými vruty. Nosná konstrukce střechy je vyrobena z příhradového vazníku z L a U profilů. Krytina střechy je provedena z trapézového plechu tl. 0,6 mm, který je kotven střešními samořeznými vruty do nosné konstrukce střehy.

Zatížení střechy je maximálně 60 kg/m2.

Vyráběné rozměry: šířky 3 až 6 m, délky 5 až 7 m, výška vpředu 2,13 – 2,30 m (lze zvýšit do max. 3 m). Rozměry dvoukřídlových vrat: šířka 290 cm, výška 190 cm.

Montáž

Výrobce dopravuje konstrukci automobilem s přívěsným 6m dlouhým vozíkem. Celková délka soupravy je 12 m.

Garáž se montuje na

  • připravený základ (základovou desku, pásy, patky). Kotví se pomocí šroubů a hmoždinek (průměr hmoždinky 10 mm, délka 80 mm).

  • srovnaný terén, resp. zámkovou dlažbu, kde se kotví např. pomocí betonářské oceli o průměru 8-10 mm, délky 500 mm.

Montáž se provádí standardně ručně bez použití těžké techniky a je hotova v průměru za 5 hodin (max. do 24 hodin v závislosti na velikosti a rozsahu montážních prací).

Eurogaráže

Firma je označuje jako "luxusní". Proti běžným garážím je rám z pozinkovaných uzavřených jekl profilů a celá konstrukce je tužší a stabilnější. V základní ceně jsou výklopná vrata (nikoliv dvoukřídlá vrata). Garáž má obvodovou atiku, která zakrývá konstrukci garáže. Provedení je s plochou nebo sedlovou střechou.

Obr. č. 3: Eurogaráž OneTrade

Vyráběné rozměry: šířky 3 a 3,5 m, délky 5, 5,5 a 6 m, výška vpředu 2,13 – 2,30 m (lze zvýšit do max. 3 m). Rozměry výklopných vrat: šířka 270 cm, výška 191 cm.

Plechové garáže MG

Plechové jednotlivé garáže a dvojgaráže nabízí výrobce s plochou nebo sedlovou střechou. Lze si vybrat nejen barvu vnějších stěn, barvu atiku, střešní krytiny i typ vrat, ale též nestandardní rozměry (využití jako dílna, sklad apod.).

Obr. č. 4: Plechové jednotlivé garáže a dvojgaráž se sedlovou střechou

Plechové garáže MG mohou být osazeny dvěma výklopnými či sekčními garážovými vraty. U plechových dvojgaráží je možné osazení sekčními vraty (s automatickým pohonem) přes celou šířku garáže a to až do rozměru 5 metrů. Dvojgaráže je také možno rozdělit příčkou.

Garáž se ukládá na betonové patky o velikosti cca 300 × 300 mm. Venkovní stěny jsou zcela ploché, pokryté strukturovanou omítkou. Vnitřní plochy jsou opatřené akrylátovým nástřikem. Podle požadavku lze garáž vybavit okny nebo dveřmi na kterékoli straně garáže.

Plechové rámové garáže UN

Garáže UN jsou lehké, nezateplené garáže montované ze stěnových dílců (pozinkovaný trapézový plech tl. 0,5 mm, montovaný na ocelový rám z úhelníků 30 × 30 × 3 mm), střechy a vrat. Jednotlivé rámové díly jsou spojeny pomocí šroubů. Garáže je možné objednat s dvoukřídlými nebo výklopnými vraty (svisle orientovaný trapézový plech) a s plochou nebo sedlovou střechou.

Ocelová konstrukce garáže je opatřena základovou barvou (je třeba ji natřít krycí barvou), nebo je v základním pozinkovaném provedení. Pozinkované trapézové plechy není nutné natírat.

Obr. č. 5: Plechová garáž UN s pultovou a sedlovou střechou

Základní rozměry garáží jsou 3 000 × 5 000 × 2 000 mm, 3 060 × 6 070 × 2 500 mm a 6 000 × 6 000 × 2 000 mm. Výrobní technologie umožňuje téměř libovolnou úpravu (změna výšky, šířky,délky, sklonu střechy apod). Jediným limitem je šířka, která nemůže u jednoho samostatného boxu přesáhnout 8 000 mm. Širší garáže (haly, sklady apod.) je možné sestavit z několika samostatných boxů, postavených v řadě.

Garáže se stavějí na pevný, rovný podklad – betonovou desku, zámkovou dlažbu, obvodový betonový pás apod. Rozměry zpevněného podkladu musí půdorysně přesahovat rozměry garáže. Pro montáž není nutná žádná mechanizace, a proto je tento typ garáží

Nahrávám...
Nahrávám...