dnes je 2.12.2022

Input:

Podhledy dřevěné

2.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2
Podhledy dřevěné

Podhled z dřevěných obkladových prken („palubek“)

Jedná se o úpravu, která je součástí dřevěného stropu nebo dodatečně vytváří rovný podhled trámového stropu. Spočívá v upevnění obkladových desek, profilovaných k vytvoření podélného spoje, na nosnou konstrukci stropu. Obkladová prkna s profilovými hranami jsou připevněna přibíjením do drážek nebo pomocí speciálních příponek na dřevěný rošt. Podle funkčních požadavků na podhled kladených jsou do podhledu vkládány fóliové vrstvy a tepelněizolační materiály. Palubky pro běžné použití jsou průmyslově vyráběny obvykle ze („severského“) smrkového dřeva v profilech 9, 12, 16 x 96mm a délkách do 4200mm. Pro individuální požadavky (druh dřeva, šířka lamel apod.) je třeba využít stolařskou dílnu.

Podhledy omítané

Jedná se o dnes již klasickou úpravu, která je součástí dřevěného stropu, nebo dodatečně vytváří rovný podhled trámového stropu. Spolupůsobení omítky s podbitím trámů zajišťují připevněné pomocné konstrukce – rákosové rohože (palach), rabicové pletivo, rohože s keramickými prvky apod.

Prkna vhodná na podbíjení (podbíječky) jsou 13 až 20mm tlustá a 10 až 15 cm široká. Připevňují se s mezerami až 1,5 cm od sebe, široká prkna je třeba od obou konců naštípat. Vadou širokých prken je, že přijmou vlhkost z malty a zvlní plochu ještě měkké omítky. Je-li omítka tenká, jsou prkna v omítce patrná.

Pletivo či rohože se připevňují měkkými pálenými dráty maximálně 20 cm vzdálenými a přibíjejí se hřebíky rákosníky nebo sponkují každých 10cm.

Obrázek č. 3: Rákosová rohož a hřebík rákosník

Rákos se přibíjí kolmo na prkna. Jádro tzv. „rákosové omítky“ z vápenné nebo vápeno-sádrové omítky se nanáší v několika vrstvách. Celková tloušťka včetně rákosování nesmí překročit 35 mm. Je-li rákos řídce přibitý, vznikne vyboulení. Totéž se stane, když je nosný drát nahoře a vázací drát je stržen zatížením. Použije-li se rabicové pletivo, doporučuje se používat cementem nastavovaná malta, aby se zabránilo rezivění drátů. Do stropní omítky se vždy přidává trochu sádry, aby rychleji tuhla. Nepřidá-li se sádra, je třeba počkat s konečným uhlazením do příštího dne.

Obrázek č. 4: Schéma vypnutí rákosové

Nahrávám...
Nahrávám...