dnes je 1.12.2023

Input:

Podhledy monolitické

2.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.3
Podhledy monolitické

Podhledy železobetonových stropů

Dodatečně prováděné podhledy stropních konstrukcí se provádějí jednak z důvodů vzhledových (rovný podhled, snížení výšky místnosti, zakrytí instalací a další), jednak z důvodů zlepšení vlastností stropní konstrukce (tepelně-technických, akustických, požárních). Současné trendy představují aplikace zavěšených systémových montovaných podhledů, které rozvádíme v dalších kapitolách.

Nicméně v některých případech mohou být na vlastnosti podhledu kladeny požadavky těmito systémy obtížně splnitelné, a proto je namístě připomenout si dříve obvyklý způsob vytváření rovného podhledu na žebrových železobetonových konstrukcích.

Obrázek č. 6: Podhled monolitický z pletiv a mřížovin

Nosnou kostru tvoří betonářská výztuž Ø 8 – 10 mm, závěsy jsou z pozinkovaného drátu Ø 5,5 mm. Připevnění závěsů k nosné konstrukci je třeba volit podle konstrukce stropu i vrstev podlahy. Na obrázku je uveden jeden (dříve používaný) způsob upevnění závěsu – provrtáním desky a zajištěním závěsu betonářským

Nahrávám...
Nahrávám...