dnes je 17.8.2022

Input:

Podmínky v územním rozhodnutí a stavebním povolení

11.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle úpravy stavebního zákona a prováděcích právních předpisů může územní rozhodnutí i stavební povolení obsahovat podmínky. V obou případech jsou podmínky obsaženy ve výroku předmětného rozhodnutí. Při stanovení těchto podmínek vychází stavební úřad především z požadavků stavebního zákona, a dále z požadavků dotčených orgánů, které reflektují úpravu zvláštních právních předpisů.

Jedná se zejména o podmínky vyplývající ze závazných stanovisek, která jsou dle ust. § 149 správního řádu závazná pro výrokovou část rozhodnutí. Tímto způsobem je zaručeno, že dotčené orgány mohou ve vztahu k adresátovi příslušného rozhodnutí kontrolovat dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích.

V územním rozhodnutí stanoví stavební úřad podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby. Pokud má posouzení veřejných zájmů proběhnout při realizaci stavby, při kontrolních prohlídkách nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, uloží v rámci podmínek v územním rozhodnutí stavební úřad zpracování prováděcí dokumentace stavby. Jedná se o dokumentaci ještě podrobnější, než je klasická projektová dokumentace, a zároveň o dokumentaci, která je přikládána k žádosti o vydání

Nahrávám...
Nahrávám...