dnes je 19.6.2024

Input:

Poloautomatické parkovací systémy

31.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.4.2
Poloautomatické parkovací systémy

Ing. Bohumír Číhal

POLOAUTOMATICKÉ PARKOVACÍ SYSTÉMY

U poloautomatických parkovacích systémů si řidič ovládá parkovací zařízení sám, od povolení přístupu, umístění vozidla v určeném místě, až po vyzvednutí vozidla. Navrhují se v těch případech, kdy je, především z hlediska provozního a ekonomického, nevýhodné použití APS a současně se požaduje využít některé výhody, které tento plně automatický systém přináší.

Poloautomatické systémy jsou vhodné nejen pro využití prostoru pro zaparkování několika vozidel ve stísněném prostoru nebo v pojezdové hromadné garáži. Přinášejí i možnost nadstandardního komfortu parkování, jak nabízí např. následující vyobrazení podzemního uspořádání garáže.

Obr. č. 1: Možnost řešení podzemního parkování

POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ

Na rozdíl od APS, které jsou výhradně součástí hromadných garáží (a v této souvislosti se také posuzují), poloautomatické systémy zde popisované řeší parkování převážně v jednotlivých a řadových garážích, lze je ovšem využít i v garážích hromadných. V této kapitole se zaměřujeme především na technické řešené poloautomatických parkovacích systémů. Požadavky norem a právních předpisů s touto problematikou související jsme uvedli v předcházejících kapitolách.

ČSN 73 6058

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže v oddílu 6.3 Speciální technické vybavení uvádí dvě možnosti parkovat v jednotlivých a řadových garážích dvě vozidla na jednom parkovacím stání v rozdílných výškových úrovních podle následujícího obrázku:

• spodní vozidlo parkuje na úrovni vjezdu na parkovací stání;

• spodní vozidlo parkuje pod úrovní vjezdu na parkovací stání.

Horní plošina se zpravidla používá pro vozidlo, které není určeno pro každodenní používání. Uvedené uspořádání pro parkování dvou vozidel v různých výškových úrovních lze navrhnout i v hromadných garážích.

Obr. č. 2: Příklad parkování vozidel ve dvou výškových úrovních

Další podrobnosti, např. o systému řízení potřebném k parkování a jiné možnosti řešení tato základní norma neuvádí. Praktické využití je ponecháno na výrobcích zařízení, kteří vycházejí z obecných požadavků norem na prostorové uspořádání, požárních a bezpečnostních předpisů a systém doplňují potřebným ovládacím komfortem.

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

Poloautomatické systémy dodávají výrobci (např. Otto Wöhr GmbH, Friolzheim, Koma systém a další) pro parkování vozidel ve dvou nebo třech vrstvách nad sebou. Využívají při tom výše uvedených principů umístění.

Způsoby parkování

Poloautomatický systém parkování s uložením automobilů na palety nad sebou umožňuje nezávislé i závislé parkování. Možné jsou kombinace nezávislého parkování: 2 nebo 3 automobily nad sebou a 1 nebo 2 automobily na paletě. Závislé parkování bez spodní palety v úrovni vjezdu je vhodné pro dva automobily nad sebou. Horní automobil je závislý a může být vyparkován pouze není-li zaparkován spodní automobil.

Příklad nezávislého systému parkování fungujícího pouze na principu svislého pohybu plošin je na následujícím obrázku:

1. fáze – bílé vozidlo je zaparkované na spodní plošině;

2. fáze – další vozidlo parkuje na druhé plošině;

3. fáze – plošiny se vystaví do horní polohy, vozidlo ze spodní plošiny vyjíždí z garáže.

Obr. č. 3: Systém pro 3 vozidla využívající svislý pohyb plošin

Zařízení je ovládáno pomocí vstupního panelu. Systém je určený zpravidla pro vozidla s hmotností 2 až 3,2 t. Výšky vrstev vycházejí z typů parkovaných vozidel. Například jeden ze systémů, Parklift, umožňuje zaparkovat velkoprostorová vozidla (MPV), sportovní užitková vozidla (SUV), osobní vozidla a vozidla kombi.

Výška garáže je mnohdy omezena prostorem, který je k dispozici. Výšku parkovacího prostoru lze ušetřit vhodným uspořádáním plošin, jak ukazuje následující obrázek.

Obr. č. 4: Příklad řešení s šikmou plošinou

V následující tabulce uvádíme příklad potřebných výšek garážového prostoru s paralelní a šikmou plošinu pro garážování automobilu s udanou výškou.

Uspořádání Výška pro uspořádání plošin
paralelní (cm) šikmé (cm)
Vozidlo nahoře osobní 150 *) 165 *) 150 165, osobní 165
Vozidlo dole osobní, kombi 150 165, kombi 150
výška H1 170 185 170 185
výška H2 min. 325 355 295 (305) 320
odstup plošin 155 170 155 170
Poznámka *) bez nosičů

Tab. č. 1: Porovnání výškového uspořádání

Přístupové cesty k parkovacímu systému se řídí požadavky předpisů pro pozemní komunikace s vazbou na garáže. Sklon povrchu přístupu na vzdálenost 200 cm bezprostředně před jámou by neměl být ve sklonu větším než 5 % a sklon plošiny při nájezdu by neměl překročit 14 %.

Požadavky na prostorové uspořádání garážových prostor, umístění zařízení a bezpečnostních opatření vycházejí z návrhových profilů příslušných druhů vozidel. Pro představu uvádíme příklad pro dva nejobvyklejší typy (lišící se pouze v zadní části profilu).

Obr. č. 5: Návrhové profily vozidla car a sw

Parkování více vozidel na plošině

Kromě uvedeného klasického uspořádání nabízejí někteří výrobci systémy s parkováním více vozidel na jedné plošině. Při použití garážovací jednotky se dvěma úrovněmi jsou možnosti využití následující

Nahrávám...
Nahrávám...