dnes je 18.5.2024

Input:

Postaví soud konečně najisto způsob určování charakteru komunikací?

26.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Před Nejvyšším správním soudem probíhalo řízení o kasační stížnosti, jehož předmětem je rozhodnutí o povolení stavebních úprav a přístavby rekreační chaty za účelem změny užívání na rodinný dům.

Usnesením ze dne 10. 8. 2016, č. j. 2 As 43/2016-62, rozhodl druhý senát Nejvyššího správního soudu o postoupení věci rozšířenému senátu, a to v části, v níž se kasační námitky týkají přístupu k předmětné nemovitosti, a v této souvislosti zpochybňují způsob vypořádání zákonných požadavků i jednotlivých v řízení uplatněných námitek. V řízení před stavebním úřadem totiž bylo v dané věci doloženo vyjádření silničního správního úřadu k napojení stavby, a sice že na sousedním pozemku (ve vlastnictví žalobce) se nachází veřejně přístupná účelová komunikace. Protože se v daném případě nejedná o deklaratorní rozhodnutí o určení charakteru komunikace dle ust. § 142 správního řádu, měl dle názoru žalobců stavební úřad posoudit otázku přístupu jako předběžnou otázku a řízení přerušit do doby vydání právě tohoto deklaratorního rozhodnutí.

V nastolených souvislostech Nejvyšší správní soud, resp. jeho druhý senát, zjistil, že k otázce povahy, ale i určité „dostatečnosti“ vyjádření silničního správního úřadu jako podkladu v řízení existuje rozporná judikatura, s níž se navíc v podstatné míře neztotožňuje, a proto věc postoupil rozšířenému senátu. Z této dosavadní judikatury druhý senát Nejvyššího správního soudu uvádí např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4.

Nahrávám...
Nahrávám...