dnes je 21.7.2024

Input:

Posudek o zdravotním stavu - nemoc splňuje podmínky, za kterých se nemoc uznává jako nemoc z povolání

31.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.2.7
Posudek o zdravotním stavu – nemoc splňuje podmínky, za kterých se nemoc uznává jako nemoc z povolání

JUDr. Eva Dandová

2.3.2023

Zdravotní stav osoby v souvislosti s nemocí z povolání zjišťují a posuzují poskytovatelé pracovnělékařských služeb v oboru pracovního lékařství, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání pro určen územní oblasti podle místa pracoviště posuzované osoby. Ošetřující lékař je povinen odeslat ke smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb daného zaměstnavatele osobu, u níž na základě odborného vyšetření vzniklo důvodné podezření na nemoc z povolání. Povinnost odeslat zaměstnance k poskytovateli pracovnělékařských služeb má rovněž zaměstnavatel, má-li důvodné podezření na vznik nemoci z povolání (§ 63 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách).

Ze závěru lékařské posudku musí podle § 62 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách být zřejmé, zda se nemoc posuzované osoby uznává, nebo neuznává jako nemoc z povolání, nebo zda nemoc posuzované osoby již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemocí z povolání stanovené nařízením vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání ve znění pozdějších předpisů)

Převedení na jinou práci a výpověď

Jestliže je u zaměstnance uznána nemoc z povolání vzniká zaměstnavateli povinnost zaměstnance převést na jinou práci a zároveň je naplněn výpovědní důvod podle § 52 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce pro dání výpovědi ze strany zaměstnavatele. V té souvislosti vzniká nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku

Odškodnění

Nemoc z povolání je odškodňována stejným způsobem jako pracovní úraz podle § 269a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. (viz kapitola odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání).

Posudek, kterým se uznává nemoc z povolání má oproti posudku v souvislosti s pracovním úrazem, jednu zvláštnost. Dnem zjištění nemoci z povolání je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později jako nemoc z povolání podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Zpravidla to bývá den, kdy při preventivní lékařské prohlídce lékař pracovnělékařských služeb zaměstnavatele poprvé nabyl podezření, že dotyčný trpí nemocí z povolání. Uznání nemocí z povolání je tak vydáváno se zpětnou platností.

Poznatky z praxe

Za této situace v praxi dochází k tomu, že v době, kdy probíhá zjišťování nemoci z povolání vydá poskytovatel pracovnělékařských služeb lékařský posudek a výslovně zde nekonstatuje, že dotyčný je zdravotně nezpůsobilý z důvodu, pro který je zjišťována nemoc z povolání, že zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce bez nároku na odstupné. Vzhledem k tomu, že zjišťování nemoci z povolání může v praxi trvat půl roku i déle, často dojde k tomu, že i když je nemoc z povolání

Nahrávám...
Nahrávám...