dnes je 21.7.2024

Input:

Posudkový závěr - zdravotně způsobilý

2.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.2.1
Posudkový závěr - zdravotně způsobilý

JUDr. Eva Dandová

Vstupní prohlídka

V případě, kdy uchazeč o zaměstnání po absolvování vstupní prohlídky předloží zaměstnavateli lékařský posudek s posudkovým závěrem "zdravotně způsobilý", má zaměstnavatel jistotu, že dotyčný je zdravotně způsobilý pro výkon práce a že jej může zařadit na uvažovanou práci a pracoviště.

Právní účinky posudku se závěrem o zdravotní způsobilosti posuzované osoby nastávají pro osobu, které byl předán, nejdříve však dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

V případě, kdy se oprávněná osoba vzdá práva na přezkoumání lékařského posudku, nastávají právní účinky tohoto posudku prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední z nich.

Tím novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách provedená zákonem č. 202/2017 Sb. pomohla zejména zaměstnavatelům, kteří potřebují, aby uchazeč o zaměstnání nastoupil do zaměstnání pokud možno co nejdříve. Podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. platí, že písemné prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku nebo záznam o ústním sdělení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace, a že záznam stvrdí svým podpisem osoba, která se práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala, a zdravotnický pracovník, který tento záznam provedl.

Periodická prohlídka

Pokud zaměstnanec se zúčastnil periodické prohlídky, tak posudkový závěr "zdravotně způsobilý" opět dává zaměstnavateli jistotu, že zaměstnanec je zdravotně

Nahrávám...
Nahrávám...