dnes je 23.5.2024

Input:

Potrubí

22.7.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.3
Potrubí

Aniž bychom si to uvědomovali, patří trubka k nejdůležitějším vynálezům. To, že nám voda teče z výtokových armatur, bereme za zcela samozřejmé stejně jako bezvadně fungující kanalizaci. Vlastnosti budoucího vodovodu jsou výrazně ovlivněny volbou materiálů, které jsou pro jeho výstavbu navrženy, protože na nich záleží hospodárnost, potažmo životnost. Jaksi podvědomě dáváme přednost bezpečnosti a vyhýbáme se na první pohled podezřele levným řešením. Výběr typu materiálu je samozřejmě ovlivněn způsobem pokládky potrubí a účelem využití. Je zcela samozřejmé, že pro dočasný rozvod nebudeme užívat velmi kvalitní a drahé potrubí, jaké bez zaváhání navrhneme pro rozvod trvalý.

Potrubí může být vyrobeno z kovu, plastických hmotnebo např. i ze skla a jiných materiálů. Potrubí lze spojovat nerozebírateným (např. svařováním, lepením aj.) nebo rozebíratelným spojením (např. závity, přírubami aj.).

K výrobě kovových trubek se užívá litiny, oceli, mědi a dalších kovů. Výhodou kovových trubek je pevnost, tvarová stálost, nízká tepelná roztažnost, elektrická vodivost a další vlastnosti. K nevýhodám patří vysoká cena, drsnost povrchu, tepelná vodivost, náchylnost ke korozi, zarůstání a vysoká měrná hmotnost. Uvedené vlastnosti ztěžují manipulaci při dopravě i pokládce potrubí a zvyšují cenu díla. To však neznamená, že by se kovové potrubí nemělo používat.

Příkladem mohou být litinové roury, používané pro rozvod vody, které lze pokládat přímo na dno rostlého terénu a potom k zásypu využít vytěžené zeminy se zrny velikosti až 100 mm. Vyloučením nutnosti nákupu většinou těženého kameniva (štěrkopísku) a odvozem stejného množství vytěžené zeminy lze dosáhnout značných úspor nákladů. Záruka na litinové trouby je až 50 let, přitom průměrná doba životnosti přesahuje 100 let.

Plastové trubky se vyrábějí většinou z polyetylenu, polypropylenu a řady dalších plastických hmot. Mezi největší výhody patří nízká měrná hmotnost, jednoduchá manipulace, korozivzdornost, odolnost proti zarůstání, nízká tepelná vodivost, nízká cena a další. K nevýhodám patří vysoká tepelná roztažnost, tvarová paměť, potřeba ochrany před účinky tepelného nebo UV záření a mechanického poškození.

Obr. č. 1: Graf tepelné roztažnosti různých materiálů mm/mK

Výrobci hledali způsob, jak spojit dobré vlastnosti kovových trubek s výhodami plastových, a dospěli k výrobě

Nahrávám...
Nahrávám...