dnes je 1.12.2023

Input:

Povinnost bytového družstva převést bezplatně jednotku

13.2.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem povinného bezplatného převodu jednotky jsou byty, dále garáže nebo ateliéry, dále též nebytové prostory jiného kolaudačního určení, vzniklé na základě rozhodnutí o změně užívání stavby z bytů, garáží či ateliérů.

Takovou povinnost mají pouze některá bytová družstva (podle § 23 odst. 2 a 3 ve spojení s § 24 odst. 1 až 4), která prošla transformací, a to pouze v těchto případech:

  • bytové družstvo má ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví budovu (či více budov), v nichž jsou byty, garáže, ateliéry, na jejichž výstavbu byla poskytnuta bytovému družstvu (tehdejším stavebním bytovým družstvům) finanční, úvěrová a jiná pomoc od státu podle zvláštních předpisů; především jde o pomoc poskytovanou ze státních prostředků podle vyhlášky č. 138/1995 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 138/1995 Sb., ve znění vyhlášek č.74/1989 Sb., č.73/1991 Sb. a č. 398/1992 Sb.);
  • dále má takovou povinnost družstvo, které prošlo transformací družstev a bylo podle dřívějších právních předpisů označeno jako „lidové bytové družstvo" (podle již dříve zrušeného zákona č.53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organizacích, ve znění pozdějších předpisů) ve vztahu k členovi - fyzické osobě, jehož nájemní vztah (k bytu, garáži či ateliéru) vznikl na základě skutečností stanovených zákonem (zejména ustanovení ObčZ o nájmu bytu, ale též např. na základě rozhodnutí o dědictví, jímž došlo ke zdědění členského vkladu, nebo na základě dohody o převodu členských práv a povinností podle § 230 ObchZ).

Základní podmínkou pro povinný převod jednotky z vlastnictví bytového družstva v obou shora uvedených případech je, že nájemcem takového bytu či nebytového prostoru je člen družstva, který je fyzickou osobou; povinnost nevzniká ve vztahu k členovi družstva, který je právnickou osobou. Stejně důležitou podmínkou je, že tento člen bytového družstva, který je nájemcem družstevního bytu či nebytového prostoru (nebo jeho právní předchůdce), vyzval družstvo k převodu vlastnictví jednotky (bytu

Nahrávám...
Nahrávám...