dnes je 4.2.2023

Input:

Povinnost obce zpracovat povodňový plán

6.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zakotvuje povinnost obce zpracovat povodňový plán, a to, pokud v jejím územním obvodu „může dojít k povodni“.

Parametry pro určení této „možnosti vzniku povodně“ nejsou právními předpisy, ani metodikou dány, neboť vždy závisí na lokálních podmínkách v území a jejich zobecnění tedy není možné. Při hodnocení, zda v území obce může dojít k povodni, je základním kritériem bezpochyby existence povrchových vod v územním obvodu obce. Obecně lze říci, že vodní tok či jiná povrchová voda (například vodní dílo, ve kterém je povrchová voda akumulována; rybníky, vodní nádrže apod.) v územním obvodu obce by měly být vždy důvodem pro zpracování povodňového plánu. Mezi další hlediska využívaná při hodnocení „možnosti vzniku povodně“, a tedy i vzniku povinnosti zpracovat povodňový plán obce, patří hydrologická data, historické údaje, znalost terénu území, vyjádření správce povodí či správce vodního toku apod. Z hlediska legislativního je pak možné vycházet v případě významných vodních toků ze stanovených záplavových území a jejich aktivních zón, neboť při jejich vymezení je zohledňována také míra ohroženosti území, popř. v souladu s § 66 odst. 5 vodního zákona lze v případech, kdy nejsou záplavová území stanovena, vycházet „z

Nahrávám...
Nahrávám...