dnes je 20.6.2024

Input:

Povinnost uveřejňovat smlouvy na veřejné zakázky

9.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

To, že ze zákona mají být uveřejňovány smlouvy uzavřené na veřejné zakázky, je všeobecně známým pravidlem. V praxi však v této souvislosti vyplynula otázka, zda má k tomuto uveřejnění dojít podle zákona zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.) anebo zákona o registru smluv (č. 340/2015 Sb.).

Dle ust. § 219 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek má zadavatel povinnost uveřejnit na svém profilu smlouvu na veřejnou zakázku do 15 dnů od jejího uzavření (nejedná-li se o smlouvy uzavírané na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému, neboť v těchto případech jsou lhůty pro zveřejnění delší). Předmětné ustanovení dále obsahuje výčet smluv, na které nedopadá (např. smlouvy, u kterých cena veřejné zakázky nepřesáhne 500.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, smlouvy uveřejňované podle jiných právních předpisů aj.). Tímto jiným předpisem, který upravuje uveřejňování smluv je např. také zákon o registru smluv. Podle ust. § 5 odst. 2 tohoto zákona musí povinná osoba zaslat smlouvu správci registru

Nahrávám...
Nahrávám...